Aanvragen

Deze informatie is alleen bedoeld voor dierenartsen. Particulieren en patiënteigenaren kunnen geen monsters insturen. Wij accepteren uitsluitend inzendingen van dierenartsen.

Aanvraagformulier

Als u materiaal instuurt naar het VMDC, wilt u dan per eigenaar een aanvraagformulier invullen? U kunt het aanvraagformulier downloaden. De bovenste rubrieken van het formulier zijn digitaal in te vullen.

Antimicrobiële middelen

Het VMDC tracht bij te dragen aan verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen; de antibioticumpanels voor de verschillende gerichte toepassingen worden op grond van de formularia, diverse afwegingen en in overleg met verschillende klinisch specialisten samengesteld. Dit leidt ertoe dat per monster alleen voor die indicatie geschikte en beschikbare (groepen van) antibiotica worden getest en dat een zo breed mogelijke variatie aan antibacteriële middelen aan bod komt. 

Materiaal, resultaten en gebruik gegevens

Ingestuurde materialen zijn vanaf het moment dat VMDC het materiaal accepteert eigendom van het VMDC. Materialen en/of daaruit voortvloeiende resultaten mogen geanonimiseerd door het VMDC gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek. VMDC ziet erop toe dat materialen, gegevens en resultaten niet individueel herleidbaar zijn, tenzij de insturend dierenarts daarmee heeft ingestemd of wanneer VMDC ernstig gevaar voor personen of dieren constateert (bijvoorbeeld bij een meldingsplichtige ziekte).