Giardia

19-10-2015:
De uitdaging van het behandelen en bestrijden van Giardia-infecties bij honden en katten leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Omdat klinische problemen na behandeling vaak lijken te persisteren bij hond en kat of omdat de test na een schijnbaar succesvolle behandeling positief blijft, is er behoefte aan meer duidelijkheid en uniformiteit op het gebied van diagnostiek, behandeling en management van Giardia-infecties. Via onderstaande link zijn 2 artikelen uit het Tijdschrift voor Diergeneeskunde over Giardia-infecties te downloaden. Het eerste deel geeft een overzicht van de epidemiologie bij mens en dier. In deel 2 wordt een consensus over diagnostiek en therapie bij hond en kat geformuleerd.

Deel 1: Epidemiologie bij mens en dier
Deel 2: Consensus over diagnostiek en therapie bij hond en kat

24-01-2011:
De klinische betekenis van Giardia bij hond en kat wordt ernstig overschat.

Uit onze dagelijkse contacten met praktici blijkt dat veel collegae Giardia als een belangrijke en gevaarlijke darmparasiet beschouwen. Deze visie is begrijpelijk, maar feitelijk onjuist. Giardia is een veel voorkomende protozoaire darmparasiet, die maar in enkele gevallen tot diarree leidt. Het gebruik van gevoelige, niet kwantitatieve commerciële sneltesten heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in overdiagnostiek van Giardia-infecties en veelvuldige onnodige behandelingen met een antibioticum of een anthelminticum. Het aantreffen van cysten - of trophozoieten in verse faeces- of het hebben van een positieve sneltest is zeker niet altijd de verklaring voor diarreeklachten. Het argument dat Giardia een zoönose is en daarom met kracht bestreden dient te worden heeft maar beperkte waarde: uit moleculair onderzoek blijkt vooralsnog dat de stammen die bij de mens en zijn gezelschapsdieren voorkomen grotendeels verschillend zijn.

Met name bij jonge dieren met diarreeklachten waarbij veel cysten worden aangetoond is de causale betekenis hiervan aannemelijk en een gerichte behandeling (fenbendazole of metronidazole) gerechtvaardigd.

D J. Houwers
R. Nijsse

Giardia testkits 

Giardia testkits versus de klassieke zinksulfaat flotatie met goede microscopie 

Er zijn studies die uitwijzen dat de thans verkrijgbare testkits voor Giardia beter –gevoeliger- zouden zijn dan de gebruikelijke microscopie. Er zijn echter ook studies die het omgekeerde laten zien. Om te evalueren of de bij het VMDC gangbare –klassieke- methode van zinksulfaatflotatie en microscopie nog wel optimaal is hebben we een PCR-test ontwikkeld die theoretisch een maximale gevoeligheid heeft. 
Een vergelijkend onderzoek op klinische monsters heeft laten zien dat de methode zoals die bij het VMDC gangbaar is, globaal even gevoelig is als deze PCR, m.a.w. het is niet waarschijnlijk dat commerciële sneltesten een betrouwbaarder resultaat geven. Een klinisch voordeel van de zinksulfaatflotatie/microscopie is dat er ook nog een –grove- kwantificering plaatsvindt en bovendien dat meteen ook nog andere parasitaire diarreeverwekkers worden opgespoord c.q. uitgesloten.

1999:
Giardia een potientiele diarreeverwekker  (TvD 1999)