We beoordelen en verklaren het succes.

Het "Successful Public Governance” project heeft als doel constructief, nauwgezet en systematisch onderzoek te doen naar succesvol besturen in de eenentwintigste eeuw. In het project wordt onder meer aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder succesvol overheidshandelen tot stand komt, het beoordelen en verklaren van beleid, en succesvolle samenwerkingsprojecten van lokale overheden.

Meer informatie over dit project vindt u op de Engelstalige site: Successful Public Governance

 

 

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No694266).