Besturen in een pandemie: op het balkon van het eerste jaar van de coronacrisis

Open Access publicatie over het crisisbeleid in tijden van COVID-19

De coronacrisis was voor veel overheden een ultieme stresstest. Niet eerder werden crisisprotocollen op zo’n grote schaal, en voor zo’n lange tijd, op de proef gesteld. Voor welke uitdagingen stonden Westerse overheden tijdens de coronacrisis? En is het crisisbeleid er zonder kleerscheuren uitgekomen? In Governing the Pandemic. The Politics of Navigating a Mega-Crisis dat deze week (open access) is verschenen, bestuurskundigen prof. dr. Paul ’t Hart (Bestuurs- en Organisatiewetenschap), prof. dr. Arjen Boin (Universiteit Leiden) en prof. dr. Allan McConnell (University of Sydney) voor het eerst een unieke kijk in vogelperspectief op het slagen en falen van crisismanagement van Westerse overheden in tijden van corona.

Voorkant van het boek 'Governing the Pandemic. Navigating a Mega Crisis'

In Governing the Pandemic onderzoeken de auteurs de politieke uitdagingen die komen kijken bij het aanpakken van een worst-casescenario. Om dit te onderzoeken, hebben de auteurs zich gericht op vier hoofdvragen, namelijk: Hoe hebben regeringen en overheden zich een beeld gevormd van deze grensoverschrijdende crisis en de vele onzekerheden waarmee zij werden geconfronteerd? Hoe hebben zij de crisisaanpak georganiseerd? Welke verhalen over het verloop, de impact en de bestrijding van de crisis hebben ze gepoogd te vertellen, en in hoeverre hebben die verhalen ‘gewerkt’om burgers – die eerst vooral angstig, later in toenemende mate prikkelbaar waren – te motiveren de coronamaatregelen op te (blijven) volgen? En tot slot: hoe werken de crisisleiders nu aan een exit strategie, een terugkeer naar een ‘nieuw normaal’,  terwijl er tegelijkertijd volop verlies, rouw, stress en frustratie in de samenleving aanwezig zijn?

Dit boek poogt de discussie over de corona-aanpak weg te halen uit de sfeer van goed/slecht, en in plaats daarvan aan te zetten tot reflectie over wat we uit deze crisis kunnen leren.

Uniek overzicht van besturen in tijden van corona

Leren reflecteren op een crisis

Aan de hand van deze vragen zet Governing the Pandemic de lezer op het balkon van de eerste 9 maanden crisisbestrijding, en geeft hiermee een uniek overzicht van een turbulente, angstige en verwarrende tijd. “Het boek is voor een breed publiek geschreven,” vertelt ’t Hart. “Het boek is nadrukkelijk ook voor gebruik in het onderwijs aan studenten en professionals. Het poogt de discussie over de corona-aanpak een beetje weg te halen uit de sfeer van goed/slecht, en in plaats daarvan aan te zetten tot reflectie over wat we uit deze crisis kunnen leren,” legt ’t Hart uit. Naast reflectie, biedt Governing the Pandemic ook bouwstenen van wegen naar toekomstige veerkracht.

Governing the Pandemic is open access, en gratis online beschikbaar via palgrave.com.

Security in Open Societies

Meer van dit onderwerp? Kijk dan eens op de website van de Utrechtse onderzoekshub Security in Open Societies. Hier werken onderzoekers samen met maatschappelijke partners aan het vinden van antwoorden op actuele vraagstukken rondom crisisbeleid, veiligheid en veerkracht. In onderstaande animatie wordt in een notendop uitgelegd hoe Security in Open Societies dit aanpakt. 

Animatie Security in Open Societies.