Wat gebeurt er als een bruinvis strandt?

Eerst checken of het dier nog leeft

In Nederland stranden gemiddeld 700 bruinvissen per jaar. Gemeentes zijn verplicht om strandingen van bruinvissen te rapporteren en gestrande dieren te bergen. In praktijk gebeurt dit vaak door vele enthousiaste vrijwilligers, meestal particulieren die verbonden zijn aan het netwerk van zeezoogdierenhulpverleners (ook wel Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren), dierenambulances, strandvonders, of opvangcentra voor zeehonden.

  Melding over stranding
  Als een bruinvis strandt, kijken we eerst of het dier nog leeft. Als dat zo is, dan wordt SOS dolfijn ingeschakeld. Is de bruinvis (net) overleden, dan krijgt de faculteit Diergeneeskunde een melding. Het vrijwillige Nederlandse strandingsnetwerk reageert op meldingen van gestrande dieren en ontfermt zich daarover.

  Geschikt voor postmortaal onderzoek?
  De vrijwilligers van het strandingsnetwerk overleggen met de afdeling Pathologie van de faculteit Diergeneeskunde of een dier geschikt is voor postmortaal onderzoek bij de UU. Vaak sturen ze een foto van het dier via Whatsapp, zodat de onderzoekers de staat van ontbinding kunnen inschatten.

  Tag met datum en locatie
  De dode dieren die meegaan voor onderzoek in Utrecht krijgen een tag. Daarmee kunnen later de strandingslocatie en datum worden achterhaald.

  Wat als je zelf een dode bruinvis vindt?
  Als je een dode bruinvis vindt op het strand, licht dan altijd eerst het strandingsnetwerk in! Dan kan de verantwoordelijke vrijwilliger of partij in het gebied inschatten hoe urgent de melding is. Zij weten ons te vinden als het om verse karkassen gaat. Alle noodnummers vind je op Zeezoogdieren.org.

  Als je een levende bruinvis of andere walvisachtige vindt?
  Als de bruinvis, walvis, of dolfijn nog leeft, neem dan direct contact op met SOS dolfijn via het noodnummer: (06) 65 09 85 76. Spreek duidelijk en twee keer je naam en telefoonnummer in na de pieptoon. Je wordt binnen enkele minuten teruggebeld.

  Meer weten?
  Informatie over strandingen kun je terugvinden op websites als: