Partners

Samenwerking binnen Nederland

Onderzoek naar gestrande bruinvissen en andere walvissoorten geeft ons ook de mogelijkheid om mee te werken aan tal van andere onderzoeken. Zo kijken we samen met Wageningen Marine Research (voorheen IMARES) naar dieet en contaminanten, werken we met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan geneticastudies en is er regelmatig kennisuitwisseling op het gebied van wildlife ziektes met het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).

Het nationale strandingsnetwerk verzamelt en rapporteert alle gestrande dieren. Dit netwerk bestaat onder meer uit vrijwilligers van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren (EHBZ), het Reddingsteam Zeedieren (RTZ), medewerkers van Ecomare, Zeehondencentrum Pieterburen en A Seal. Ook met partijen als Rijkswaterstaat en SOS dolfijn hebben we regelmatig contact. Naturalis houdt alle strandingsmeldingen bij op www.walvisstrandingen.nl.

Samenwerking binnen Europa

We werken ook veel samen met internationale universiteiten, onder meer met de universiteiten van Luik en Hannover (TiHO). Ook is er veel uitwisseling met de Britse strandingsnetwerken Scottish Marine Animal Stranding Scheme in Inverness en Cetacean Stranding Investigation Programme in Londen. Landen als België, Duitsland, Engeland en Schotland grenzen ook aan de Noordzee en dieren houden nu eenmaal geen rekening met landsgrenzen. Daarom zetten we ons gezamenlijk in voor de instandhouding van de bruinvispopulaties in de Noordzee.

Samenwerking buiten Europa

Buiten Europa werken we onder meer samen met de universiteit van British Colombia (Canada), waar onderzoek plaatsvindt naar gehoorschade. Ook wisselen we regelmatig informatie uit tijdens internationale workshops en congressen om onze expertise op het gebied van veterinaire pathologie en walvisachtigen te kunnen delen.