Voor toekomstige stagiaires

Interesse in een stage?

Op dit moment nemen wij geen nieuwe stageverzoeken in behandeling, omdat tot medio 2025 geen stageplekken beschikbaar zijn.

Ben je op zoek naar een stage en geïnteresseerd in zeezoogdieren en het strandingsonderzoek? Je bent op de juiste plaats!

De meeste stageprojecten bij ons beslaan minimaal 4 maanden en we staan open voor MBO, HBO en WO studenten uit binnen- en buitenland. Zoals je wellicht al weet, staan gestrande, dode zeezoogdieren centraal in ons onderzoek. Hoewel volledige literatuur of data-gedreven projecten natuurlijk tot de mogelijkheden behoren, draaien de meeste stagiaires mee in het strandingsonderzoek. Werken met wilde dieren en assisteren bij postmortaal onderzoek gaat gepaard met specifieke uitdagingen. Het is niet te plannen en vergt daarom flexibiliteit. Je moet ook niet terugdeinzen als je te maken krijgt met bloed en organen, en soms met kadavers in staat van ontbinding. Het is belangrijk om te weten dat mensen met een verminderd immuunsysteem geen directe werkzaamheden met dode dieren mogen verrichten.

Zodra je contact met ons opneemt, laat direct weten wat de stage-eisen van jouw opleiding zijn (waaronder: stageperiode, rol van begeleider, beoogd eindproduct, etc.) en het onderwerp wat jou interesseert of onderzoeksvraag die je hoopt te beantwoorden. Je kunt op deze website lezen waaraan wij werken, of een kijkje nemen op de sociale media kanalen.

Eerdere stage projecten

We hebben al veel stagiaires gehad. Hieronder vind je enkele voorbeelden van eerdere stageprojecten die studenten onder onze begeleiding hebben uitgevoerd:

Eva Schotanus

Bachelor student Kust- en Zeemanagement aan Van Hall Larenstein.
Stageperiode: 01/01/2022 - 06/05/2022.

“Voor mijn scriptie heb ik meegewerkt aan het strandingsonderzoek. Mijn onderzoek concentreerde zich op het beoordelen van de voedingstoestand van gestrande bruinvissen van Nederland, Engeland en Schotland. Ik heb data van de drie landen geanalyseerd om de verschillen in voedingstoestand te onderzoeken, waarbij ik keek naar variabelen zoals locatie, seizoen, geslacht en leeftijdsklasse. Daarnaast heb ik de voedingstoestand van de bruinvissen vergeleken met de zeetemperatuur op het moment van stranden. Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd in verschillen in spatiotemporale conditie van deze beschermde dieren.”

Immelie Coenen Morales

Master student Diergeneeskunde aan Universiteit Utrecht.
Stageperiode: 01/09/2021 - 01/09/2022.

"Tijdens mijn Honours Programme Research Project binnen de Master Diergeneeskunde heb ik een jaar lang onderzoek gedaan naar de gezondheid en cellen van bruinvissen. Het onderzoek had als doel de doodsoorzaken van gestrande bruinvissen te identificeren, monsters van bruinvissen te nemen om in vitro cellen te kweken, het gedrag van cellen na blootstelling aan nanoplastische deeltjes te onderzoeken en geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC's) te genereren. Met dit onderzoek heb ik de indirecte impact van menselijke activiteiten op de gezondheid van bruinvissen onderzocht en een belangrijke stap gemaakt in het bepalen van het potentieel voor cel gebaseerd onderzoek en het gebruik van bruinviscellen voor ecosysteembeheer."

Nasia Kapetanou

Master student Diergeneeskunde aan Universiteit van West Attica.
Stage periode: 01/09/2019 – 31/12/2019.

"Tijdens mijn scriptieproject als Diergeneeskunde student heb ik een uitgebreid onderzoek gedaan naar gestrande bruinvissen langs de Nederlandse kust. Mijn onderzoeksfocus was naar het voorkomen van schimmelinfecties bij bruinvissen. Door gebruik te maken van gegevens van eerder uitgevoerd postmortaal onderzoek, inclusief de histologische en microbiologische analyses, heb ik ontdekt dat 2,4% van de onderzochte bruinvissen tekenen vertoonde van gelokaliseerde of verspreide schimmelziekte. Dit onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Frontiers in Marine Science’ en kan worden gevonden via deze link."