Waarom stranden bruinvissen, walvissen en dolfijnen?

Wel of niet door menselijk handelen

Bruinvissen en andere walvisachtigen kunnen stranden door ziekte en verzwakking, maar een stranding kan ook te maken hebben met menselijk handelen. Denk aan verstoring of geluid, of specifieke oorzaken zoals vervuiling (plastics), giftige stoffen (PCB's, POP's en zware metalen), gehoorschade (bijvoorbeeld door het bouwen van windmolenparken, of seismisch onderzoek), aanvaringen of bijvangst. Vaak zijn er meerdere oorzaken en soms is de oorzaak niet te achterhalen.

Individuele stranding of massastranding

Een bruinvis strandt vaak in zijn eentje. Bruinvissen leven niet in sociale groepen, maar zijn meer individuele dieren. Grienden en potvissen daarentegen leven wel in groepen en stranden vaak met meerdere dieren tegelijk. Als er twee of meer dieren gezamenlijk stranden op dezelfde locatie, dan spreken we van een massastranding - met uitzondering van moeder-kalfparen.

Massastranding van potvissen in januari 2016 op Texel.