Samenwerken

Advies, onderwijs en onderzoek in opdracht

Religiewetenschappers verbonden aan de Universiteit Utrecht zijn beschikbaar als betrouwbare en objectieve bron van informatie over religie in heden en verleden. Ze zijn mogelijke partners voor beleidsmakers, journalisten, scholen, musea en andere instellingen uit de educatieve sector. Daarnaast maken ze regelmatig deel uit van adviescommissies en klankbordgroepen. Ook geven ze gastlezingen over hun onderzoek en trainingen voor professionals die in hun werk met vraagstukken en uitdagingen omtrent religie te maken hebben. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten waarin Utrechtse religiewetenschappers een belangrijke rol speelden.

Utrecht Religie Forum

Om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vraag naar meer diepgang en achtergrond in actuele discussies omtrent religie in onze samenleving organiseert het Utrecht Religie Forum lezingen, debatavonden en panelgesprekken voor een breed publiek. Thema's zijn bijvoorbeeld de relatie tussen religie en geweld, de Reformatie, of het salafisme in Nederland. Voorkennis is niet nodig. U vindt de lezingen in de agenda.

Daarnaast ontwikkelt het Utrecht Religie Forum workshops of korte cursussen over een bepaald thema voor bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Wilt u een thema voordragen voor een van onze debatavonden of zoekt u een workshop of cursus op maat, neem dan contact op met m.j.kruithof@uu.nl.

Vrouwen voor het voetlicht

Het Museum Catharijneconvent maakte in 2012 de tentoonstelling ‘Vrouwen voor het voetlicht’. Dr. Jo Spaans rondde daarvoor een al langer lopend onderzoek af rond een handschrift uit de museumcollectie. Ze publiceerde haar bevindingen in De Levens der maechden. Het verhaal van een religieuze vrouwengemeenschap in de eerste helft van de zeventiende eeuw (Hilversum: Verloren). Met digitale bronnenuitgave op cd-rom. 

Blijf op de hoogte van onze projecten en lezingen