Religiewetenschap

Ondanks processen van ontkerkelijking en secularisering blijft religie voor veel mensen een centrale identiteitsmarker.

Hoe veranderden religieuze tradities in het verleden? Waarom blijft religie in het begin van de 21ste eeuw voor veel mensen zo belangrijk als een bron voor betekenisgeving en persoonlijke identiteit? Hoe verhoudt zich het belang dat zij hechten aan hun religie tot de wijdere culturele dynamiek in onze al maar diverser en pluriformer wordende wereld? Hoe kunnen we de dikwijls hoog oplopende conflicten over de representatie van religie beter begrijpen? Op welke wijze speelt religie een rol in de huidige populaire cultuur, moderne media en beeldcultuur? 

Deze en andere onderzoeksvragen benaderen religiewetenschappers van Universiteit Utrecht vanuit een interdisciplinair perspectief. Daarbij werken zij vaak samen met filosofen, historici, mediawetenschappers, rechtswetenschappers en antropologen. Centraal in het onderzoek staat de verschuivende rol van religie in moderne samenlevingen die door een grote religieuze diversiteit gekenmerkt zijn. Ondanks processen van ontkerkelijking en secularisering blijft religie voor veel mensen een centrale identiteitsmarker en een belangrijke culturele en politieke factor. Om de huidige aanwezigheid en de toekomst van religie te begrijpen, is er grondige kennis nodig over de rol die religie vroeger speelde en over hoe ze nog immer met de maatschappij verweven is.

Religious Studies at Utrecht University

Mediation and the Genesis of Presence

Oratie prof. dr. Birgit Meyer