Stay Fine Terugvalpreventie

Stay Fine

Effectiviteitsstudie STAY FINE terugval preventie app voor jongeren met een geschiedenis van angst en-/of depressie.

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 20.000 jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud behandeld voor angststoornissen en depressies. Sommige jongeren herstellen uit zichzelf, zonder enige behandeling. Voor jongeren die na een behandeling hersteld zijn valt ongeveer de helft wederom terug in een periode van angst en-/of depressie. Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat terugvalpreventie bij volwassenen positieve effecten heeft is terugval onder jongeren en jongvolwassenen nog nauwelijks onderzocht.

Tijdens de 7-jarige STAY FINE studie wordt bij 212 jongeren tussen de 13 en 21 jaar, die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis, gekeken of een mobiele terugvalpreventie-app terugval kan verminderen. De effectiviteit van deze app zal middels een gerandomiseerde gecontroleerde studie worden getest. Hierbij zal de helft van de jongeren bij het gebruik van deze app zowel een gepersonaliseerde modulaire preventieve training volgen als via de app hun eigen welzijn kunnen monitoren. De andere helft van de jongeren zal de app enkel voor het monitoren van hun eigen welzijn kunnen gebruiken.  

Het doel van de STAY FINE studie is drievoudig:

  • Ten eerste is het doel om te onderzoeken of de monitorings-app samen met een 8-weekse gepersonaliseerde modulaire interventie een groter effect heeft op terugval dan enkel monitoring via de app, met betrekking tot tijd tot terugval binnen een periode van drie jaar.
  • Ten tweede dient het onderzoek om potentiele moderatoren van het effect van de interventie te onderzoeken, en subgroepen binnen de doelgroep te identificeren die juist veel of weinig baat hebben bij de interventie.
  • Ten derde zal de haalbaarheid van de studie en het gebruik van de STAY FINE app gecombineerd met online lotgenotencontact en begeleiding door ervaringsdeskundigen worden getest.

Dit onderzoek wordt opgezet met behulp van een ZonMW subsidie.

Onderzoekers

Dr. Yvonne Stikkelbroek, y.stikkelbroek@uu.nl, tel: 0412-847000
Universitair Docent/Klinisch Psycholoog

Maartje Eijlander, md.eijlander@ggzoostbrabant.nl
Research coördinator

In samenwerking met

Prof. Dr. Claudi Bockting, c.l.bockting@amc.uva.nl

Dr. Maaike Nauta, m.h.nauta@rug.nl
Universitair Hoofddocent