STAP project

Premature children

Studie naar Aandacht van Premature kinderen

Jaarlijks worden er in Nederland ongeveer 11.000 kinderen matig te vroeg geboren na een zwangerschapsduur van 32 tot 37 weken. Dat is zo’n 6% van alle geboortes in Nederland. Er is veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van te vroeg geboren kinderen, maar onderzoekers hebben zich daarbij vooral gericht op kinderen die vóór 32 weken zwangerschapsduur zijn geboren. Het is belangrijk dat er meer bekend wordt over de ontwikkeling van matig te vroeg geboren kinderen.

In het STAP project worden vanaf hun eerste levensjaar tot de schoolleeftijd twee groepen kinderen gevolgd: een groep matig te vroeg geboren kinderen en een groep op tijd geboren kinderen. Op deze manier kan worden nagegaan op welke wijze de vroege ontwikkeling anders verloopt voor deze twee groepen.

StapPlus project

Het STAP Project is uitgebreid met het STAPPlus Project waarin de ontwikkeling van extreem prematuur geboren (een zwangerschapsduur minder dan 28 weken) kinderen centraal staat. Het doel is om samen met collega's van Experimentele Psychologie en de Neonatologie van het UMC Utrecht meer te weten te komen over de samenhang tussen aandachtsvaardigheden en vroege hersenontwikkeling bij extreem prematuur geboren kinderen.

How do prematurely born children grow up?

Onderzoekers

Samenwerkingspartners

Het STAP project is opgezet in samenwerking met 9 ziekenhuizen in en rondom Utrecht, waar de deelnemende kinderen zijn geboren. De ziekenhuizen waar de samenwerking mee plaatsvindt zijn:

Daarnaast maakt het STAP Project onderdeel uit van een normeringsonderzoek voor een nieuw meetinstrument in samenwerking met Karakter Kinder- & Jeugdpsychiatrie en Boom Uitgevers. Middels de COTAPP (Cognitieve Taak Applicatie) kunnen in korte tijd verschillende domeinen van het cognitieve functioneren worden gemeten bij kinderen van 6 t/m 13 jaar.