Hoge status in groepen

Naast agressief gedrag kan ook coöperatief gedrag leiden tot een hoge status in schoolklassen en groepen

Welke gedragingen en vaardigheden leiden tot een hoge status in groepen?

De afgelopen jaren zijn wetenschappers steeds meer gaan inzien dat naast agressie (vechten, dreigen, pesten) ook coöperatief gedrag (ruilen, helpen, iets beloven als tegenprestatie, het goedmaken) kan leiden tot een hoge status in schoolklassen en andere groepen. Ons onderzoek wees uit dat kinderen die gelijktijdig beide typen gedrag of ‘strategieën’ gebruiken, de hoogste status in de klas verwerven: ze zijn populair, ze krijgen vaak hun zin en het lukt hen vaak om dingen te krijgen die anderen ook willen (bijv. als eerste met leuk speelgoed spelen op het schoolplein). Deze kinderen kunnen goed manipuleren. Het succesvol combineren van agressie en coöperatie werd ook gevonden in een parallel uitgevoerd onderzoek bij apen, door biologen van de Universiteit Utrecht. Het samengaan van deze strategieën bij verschillende soorten kan een indicatie zijn dat het hierbij om natuurlijke selectieprocessen gaat. Studenten helpen bij de uitvoeringen van het onderzoek bij kinderen en apen.

Onderzoeker