Depressiepreventie bij leerlingen

Informatiebrochure voor docenten op het vo over depressiepreventie bij leerlingen


Sinds de coronacrisis is er een stijgend aantal jongeren met depressieve klachten. Docenten in het voorgezet onderwijs kunnen een grote rol spelen in het signaleren en ondersteunen van deze jongeren, maar voelen zich vaak niet competent genoeg. Samen met studenten van de Universiteit Utrecht ontwikkelden we een informatiebrochure voor docenten/mentoren in het voorgezet onderwijs. In deze brochure bieden we docenten/mentoren concrete handvatten om depressie bij leerlingen te herkennen, hen te ondersteunen en als het nodig is door te verwijzen.