Child and Adolescent Relationships and Development (CARD)

Minor CARD

De multidisciplinaire Engelstalige minor CARD sluit goed aan bij de expertise en focus binnen onze afdeling. De ontwikkeling en sociale relaties van kinderen en adolescenten worden in verschillende contexten bekeken: gezin, media en cultuur. De minor bevat vakken van verschillende bacheloropleidingen, waardoor studenten in aanraking komen met multidisciplinaire inzichten. Alle cursussen worden in het Engels verzorgd en kunnen worden gevolgd door zowel eigen studenten als studenten van andere opleidingen of andere (Nederlandse of buitenlandse) universiteiten. Hierdoor ontstaan international classrooms, wat voor versterking van de interculturele vaardigheden van de studenten zorgt.