#BlijfThuis

Blijf thuis

Corona: wat betekent het voor jongeren?

Iedereen heeft er de afgelopen twee jaar mee te maken gehad: corona. De maatregelen die de overheid heeft genomen om de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken waren behoorlijk ingrijpend: scholen, winkels en horeca waren (deels) gesloten en iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven en sociale contacten beperken.
Naast zorgen om lichamelijke gezondheid is het belangrijk om ook de emotionele gezondheid in de gaten te houden.
Jongeren die normaliter elke dag naar school gaan en allerlei activiteiten buiten school hebben (bijv. sporten, uitgaan, contact met leeftijdgenoten) hebben te maken gehad met maatregelen die dat lastiger maken.
Om te kijken hoe jongeren hiermee omgaan hebben wij het #BlijfThuis-onderzoek opgezet.

Onderzoek

Het #BlijfThuis-onderzoek richt zich op hoe jongeren (leeftijd 11-18 jaar) zich voelen in deze uitzonderlijke situatie (in het algemeen, tevredenheid, depressieve gevoelens etc.) en hoe de relaties binnen het gezin zijn. Het onderzoek is in meerdere landen uitgevoerd (o.a. Hongarije) en in Nederland gecoördineerd door dr. Kirsten Buist.
 
Concreet gaat het om het invullen van een korte online vragenlijst van in totaal 20 minuten (10 minuten voor jongeren en/of 10 minuten voor ouders). Het is de bedoeling dat de jongere en één van de ouders de vragenlijst invult, maar als alleen de jongere of alleen een ouder zou willen meedoen is dat ook mogelijk.
 
Jongeren en ouders hoeven hun naam niet in te vullen; het onderzoek is anoniem. Wel kan desgewenst een e-mailadres worden ingevuld waar de link voor een eventuele vervolgvragenlijst over 6-12 maanden naartoe kan worden gestuurd.
De vragenlijst staat op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht. Hierop worden ook de onderzoeksgegevens veilig bewaard, apart van de e-mailadressen.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat veel jongeren en ouders het interessant vinden om aan zo’n onderzoek mee te doen. Door de vragenlijst kort te houden is de belasting voor de deelnemers zo laag mogelijk.

Stoppen met deelname aan het onderzoek kan altijd, ook tijdens het invullen van de vragenlijst zelf. Deelnemers hoeven daarvoor geen uitleg of reden te geven. Ook kunnen zij het invullen tijdelijk afbreken en later verdergaan (vanaf dezelfde computer/laptop/tablet).

Zonder de medewerking van jongeren en ouders is dit onderzoek niet mogelijk. We zouden het daarom enorm op prijs stellen als mensen mee willen doen!

Contact

Voor vragen kan contact opgenomen worden via het e-mailadres BlijfThuis@uu.nl.

Fragment uit RTL nieuws van 12 januari 2021 waarin aandacht werd besteed aan het onderzoek #Blijfthuis

Meedoen?

Jongeren en ouders die willen meedoen aan het onderzoek kunnen de vragenlijst invullen.

Ga naar de vragenlijst

Samenwerkingspartners