Samenwerken

Genderstudies-onderzoekers aan de Universiteit Utrecht zijn gespecialiseerd in gender- en postkoloniale studies. Ze delen hun expertise graag en nemen deel aan verschillende nationale en internationale initiatieven en netwerken. 

Co-creëren van kennis over gender en diversiteit

Mediamakers, NGO's, journalisten, beleidsmakers, kunstenaars en activisten spelen een sleutelrol in de besluitvorming over hoe mensen en gemeenschappen worden gerepresenteerd. Deze actoren hebben de macht om te definiëren, ze geven vorm aan mechanismen van in- en uitsluiting en zijn daardoor automatisch betrokken bij machtsrelaties. Hun communicatieve, bemiddelende of curatoriële processen kunnen een genderaspect hebben waarin onder andere ras, seksualiteit, klasse, vaardigheden, lichamelijke capaciteiten en leeftijd een rol spelen. Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in gender en postkoloniale studies en stimuleren reflectie op hoe vooringenomenheid, vooroordelen en intersectionele normatieve verwachtingen (onbedoeld) vorm geven aan of ten grondslag liggen aan teksten, beelden, video's, beleidsrapporten en tentoonstellingen.

Initiatieven 

GEMMA

Erasmus Mundus Master's Degree in Women's and Gender Studies in Europe (GEMMA) is een interdisciplinair programma dat academisch onderwijs en professionele vaardigheden van hoge kwaliteit biedt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn op het gebied van vrouwenstudies, genderstudies en gelijke kansen in Europa en daarbuiten. GEMMA is de eerste en enige Erasmus Mundus master in vrouwen- en genderstudies in Europa en is goedgekeurd door de Europese Commissie in 2006, 2011, 2017 en 2019. Het GEMMA Consortium bestaat uit zeven instellingen voor hoger onderwijs uit zes Europese landen.

NOISE Summer School

Gender and diversity

Deze jaarlijkse Summer School aan de Universiteit Utrecht richt zich op Europese Gender Studies vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven. NOISE staat voor Network Of Interdisciplinary Gender Studies in Europe en begon drie decennia geleden als pilot aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1994 is NOISE een succesvol jaarlijks internationaal studie-evenement dat studenten en docenten de kans geeft om hun kennis op het gebied van intersectionele genderstudies uit te wisselen in een internationale context.

Doing Gender Lectures Series

De Doing Gender Lecture Series wordt georganiseerd door het Graduate Gender Programme en de Nederlandse Onderzoekschool voor Genderstudies. Het ondersteunt een praktijkgerichte benadering van intersectionele genderstudies en aanverwante onderwerpen in de zin van sociaal en politiek engagement met de nieuwe vormen van genderongelijkheid die vandaag de dag vorm krijgen in de wereld. De lezingenreeks wil ruimte geven aan nieuwe generaties theoretici en praktijkmensen op het gebied van genderstudies en aan perspectieven die het transdisciplinaire veld van genderstudies vernieuwen. Archief van opgenomen lezingen

Postcolonial Studies Initiative

Het Postcolonial Studies Initiative (PCI) is een platform voor onderzoek naar postkoloniale onderwerpen, specifiek gericht op hun toepassing binnen Europa. Het PCI organiseert activiteiten zoals lezingen, filmseries, masterclasses en seminars, waarbij gestreefd wordt naar meer interactie met de samenleving als geheel. Als zodanig brengt het een aantal onderzoekers uit verschillende gebieden en disciplines samen, zowel van de Universiteit Utrecht als van andere universiteiten in Nederland en wereldwijd. Het biedt een periodieke nieuwsbrief en een actuele Facebookpagina.

Netwerken

  • Gender, Diversity and Global Justice - Platform van onderzoeksexpertisegebied Institutions for Open Societies
  • (In)equality - Platform van onderzoeksexpertisegebied Institutions for Open Societies
  • Digital migration - Speciale belangengroep van onderzoeksfocusgebied Governing the digital society
  • InterGender - Internationaal consortium voor interdisciplinaire feministische onderzoekstraining
  • ATGender - De Europese vereniging voor genderonderzoek, - educatie en - documentatie
  • RINGS - De internationale onderzoeksvereniging van instituten voor geavanceerde genderstudies
  • Terra Critica - Interdisciplinair netwerk voor de kritische geesteswetenschappen
  • Terra Critica ReadingRoom - Openbare engagementspraktijk open voor iedereen die geïnteresseerd is in zorgvuldige close readings