Samenwerken

Advies over en onderzoek naar gender en diversiteit

Beleidsmakers, programmamakers en journalisten, maar ook wetenschappers staan middenin de maatschappij en als zodanig participeren zij – of zij dat nu willen of niet – in processen van betekenisgeving en machtsverschil. Die processen kennen een genderdimensie en hebben tevens te maken met etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht zijn getraind in gender- en post-koloniale studies en kunnen de manier waarop deze processen (onbewust) ingrijpen in beleidsvoorstellen, tekst en beeld zichtbaar maken. Dit doen zij bijvoorbeeld wanneer bedrijven of NGOs nieuwe doelgroepen willen aanspreken of willen ontdekken hoe zij effectiever met een divers publiek kunnen communiceren.

Projecten

"Je hebt een kleur, maar je bent Nederlands”: een onderzoek voor Stichting Adoptievoorzieningen Utrecht

De ‘verjaardag’ van de adoptiewet was in het najaar van 2006 en begin 2007 de aanzet voor een debat in verschillende Nederlandse media over het huidige bestaansrecht van interlandelijke adoptie in relatie tot de verschillende belangen en perspectieven van partijen die betrokken zijn bij adoptie. In dit debat over adoptie staat het vermeende universele belang van het kind binnen interlandelijke adoptie centraal, zoals dit is geformuleerd in het Haags Verdrag uit 1993. Dit verdrag is opgesteld ter bescherming van de rechten van het buitenlandse adoptiekind en geldt als wettelijke richtlijn voor de samenwerkende landen die betrokken zijn bij interlandelijke adoptie, die dit verdrag ondertekend hebben. Volgens dit Verdrag biedt interlandelijke adoptie een kind dat niet binnen zijn eigen familie, cultuur en land kan opgroeien een kans om op te groeien in een adoptiegezin. In het onderzoeksproject “Je hebt een kleur, maar je bent Nederlands” stelden em. prof. dr. Gloria Wekker, dr. Iris van der Tuin, dr. Cecilia Åsberg en Nathalie Frederiks de vraag wiens of welk belang gediend is met de historische praktijk van interlandelijke adoptie.

Het mecenaat van de toekomst

Door de recessie en de bankencrisis is kunstsponsoring sinds 2008 sterk teruggevallen. In opdracht van Stichting Geven voor Cultuur is er daarom een onderzoek opgestart waarin wordt bekeken of het tij deels gekeerd kan worden wanneer culturele instellingen partnerschappen met bedrijven aangaan. En zo ja, hoe zou dit er dan uit kunnen zien? In hoeverre kunnen de zogenaamde autonome kunsten leren van deels dienstverlenende kunstvormen als mode, design en gaming? En op welke onderdelen zijn alternatieve financieringsbronnen nodig voor de kunsten, zoals mecenaat en crowdfunding?