Onderzoek

In ons gender studies onderzoek richten wij ons op vier belangrijke aandachtsgebieden: cultuurkritiek, koloniale erfenissen en postkoloniale formaties, grenzen overschrijden/uitdagen en kritische epistemologieën.

Cultuurkritiek

Deze onderzoekslijn richt zich op kwesties van representatie in de kunst en in de curatoriële wereld. De nadruk ligt op de rol van culturele instellingen en politieke economieën in het maken en bevragen van diversiteit, inclusie en gelijkheid. Het richt zich op de rol van cultuurkritiek als een gereedschap om opnieuw na te denken over ethiek en mondiale dynamieken in kunst, literatuur en globale mediastudies. Kritiek staat centraal in het feminisme omdat het zich richt op de macht van geërfde hegemoniale structuren en kritische interventies stimuleert om transformatie en verandering te bewerkstelligen.

Koloniale erfenissen en postkoloniale formaties

Deze onderzoekslijn focust op de erfenissen van zowel oude als nieuwe imperia en bestudeert de manieren waarop deze erfenissen en nasleep nog steeds op vele verstrengelde manieren impact hebben op culturele en postkoloniale formaties, zowel in Europa als daarbuiten. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de manier waarop subalterne en gemarginaliseerde subjecten of minderheidsgroepen dominante en mainstream vertellingen en vormen van representatie weten tegen te gaan op basis van dekoloniale en postkoloniale strategieën van verzet en kritische interventies.

Grenzen overschrijden/uitdagen

Deze onderzoekslijn verkent en daagt epistemologische, methodologische en conceptuele grenzen binnen onderzoek uit. Het werkt met gender als een intersectionele analytische categorie, die bijdraagt aan en gevormd wordt door sociale processen zoals racialisering, cis-normativiteit, heteronormativiteit, validisme, classisme, nativisme, migratie en antropocentrisme. Door te werken met gender als een intersectionele analytische lens worden grenzen tussen categorieën als sekse en gender, (nationale, culturele, lichamelijke, enz.) grenzen en grensoverschrijdingen, mensen en niet-mensen, of natuur en cultuur uitgedaagd.

Kritische epistemologieën

Deze onderzoekslijn bevraagt hoe feministische interventies hegemonische inzichten kunnen uitdagen en hoe ze deze tradities en de alternatieve kennis die ze voortbrengen kritisch kunnen onderzoeken. Op deze manier bouwen we voort op de erfenis van Gender Studies aan de Universiteit Utrecht voort als een voorloper op het gebied van feministische en kritische theorievorming en toegepassing en uitdaging hiervan in de praktijk. De onderzoeksgroep heeft een brede expertise op het gebied van de politiek van kennisproductie: de geschiedenis van intersectionele feminismen, queer(ing) en dekoloniale(dekoloniserende) epistemologieën, feministische posthumanismen en de verschillende scholen in gender-, queer- en trans*-perspectieven.