Onderzoek

Mountain range

Inzicht in de evolutie van de aarde en hoe zij als systeem werkt

Onze aarde heeft een immense rijkdom aan leven en natuurlijke hulpbronnen. Hoe werken de processen die daaraan ten grondslag liggen? Dat is de overkoepelende vraag boven al ons onderzoek. Om die vraag te kunnen beantwoorden bestuderen wij het ‘systeem aarde’. Met dat laatste bedoelen we:

  • de structuur van de aarde
  • de interne werking en oppervlakteprocessen die haar evolutie en huidige dynamische toestand bepalen.

Daarbij onderzoeken wij de aarde (en andere planeten) van moleculaire tot planetaire schaal en van microseconde tot geologische tijdschaal, vanaf haar ontstaan zo'n 4500 miljoen jaar geleden tot nu, met inbegrip van de oorsprong en evolutie van het leven.

Uitdagingen

Wij begeleiden beginnende wetenschappers en leiden de volgende generatie bachelor- en masterstudenten op. Niet alleen bij het uitvoeren en bevorderen van wetenschappen, maar ook bij het verspreiden en gebruiken van aardwetenschappen om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Het systeem aarde komt, als gevolg van menselijke en natuurlijke invloeden, namelijk steeds meer onder druk te staan. Daardoor wordt het steeds moeilijker een duurzame samenleving tot stand te brengen en deze voor toekomstige generaties te behouden. Een betere kennis van onze planeet is dus nodig om (toekomstige) wereldwijde milieuveranderingen te beheersen, de hulpbronnen van onze planeet duurzaam te gebruiken en de risico's van natuurrampen zoals aardbevingen en vulkanisme te beperken.

Vier belangrijke aspecten

Ons onderzoek is geworteld in de kerndisciplines van de aardwetenschappen: geochemie, geologie, geofysica, (mariene) biogeowetenschappen en hydrogeologie. Over deze grenzen heen richten wij ons vooral op vier belangrijke aspecten van de natuurlijke aarde: