Klimaat & Leven

Het verleden is de sleutel tot de toekomst

Bij klimaatonderzoek in de aardwetenschappen observeren we het heden om zo iets te leren van de geschiedenis van de aarde. Daarmee kunnen we uitspraken doen over de toekomst van onze planeet. Door het bestuderen van gesteentemonsters en overblijfselen van leven die in de aardkorst zijn gevonden - zowel op het land als in de oceaan - leren we dat het klimaat van de aarde in het verleden perioden laat zien met sterk wisselende omstandigheden, en met soms catastrofale gebeurtenissen die het leven en het milieu beïnvloedden. Een deel van het werk betreft de verbetering van de geologische tijdschaal, zodat we preciezer kunnen bepalen wat wanneer, waar en waarom is gebeurd.

Meer informatie over ons klimaatonderzoek staat op onze Engelstalige pagina.