Binnenste van de aarde

De aarde, een zeer dynamisch gesteente

Het inwendige en het oppervlak van de aarde zijn voortdurend in interactie met elkaar. Vaak langzaam, op zeer grote tijdschalen, maar soms zichtbaar tijdens catastrofale gebeurtenissen zoals aardbevingen en vulkanisme. De mens verandert het aardoppervlak in een nog hoger tempo dan natuurlijke processen dat doen. Als we begrijpen hoe de diepe (mantel) en ondiepe (korst/oppervlakte) processen in elkaar grijpen, begrijpen we ook de huidige structuur en dynamische toestand van onze planeet. Onze wiskundige en natuurkundige achtergrond leidt tot nieuwe beeldvormings- en modelleringstechnieken die bruikbaar zijn voor de zoektocht naar natuurlijke hulpbronnen en de bestrijding van natuurrampen.

Meer informatie over ons onderzoek naar het binnenste van de Aarde staat op onze Engelstalige pagina.