Milieu-aardwetenschappen

De kringloop van water en elementen

Hoe functioneren de hydrologische en biogeochemische cycli van de aarde? Welke fysische en geochemische processen bepalen het functioneren van milieus aan het aardoppervlak? Dat bestuderen we in milieu-aardwetenschappen. Daarbij kijken we zowel naar de natuurlijke als de menselijke oorzaken voor deze processen. Dankzij dit onderzoek kunnen we beter voor onze planeet zorgen en er ook op een duurzamere manier van profiteren.

Meer informatie over ons onderzoek binnen de milieu-aardwetenschappen staat op onze Engelstalige pagina.