Aardse materialen

Van atomen tot een hele planeet

De microscopische eigenschappen van de materialen waaruit de aarde is opgebouwd, zijn van grote invloed op de grootschalige verschijnselen die zich in de aarde voordoen, zoals gebergtevorming, vulkanisme, aardbevingen en de vorming van natuurlijke hulpbronnen. Onderzoek naar de eigenschappen van deze materialen levert cruciale informatie op voor het modelleren van grootschalige processen aan het aardoppervlak, in de aardkorst en in de mantel, en voor het aanpakken van een breed scala van maatschappelijke problemen.

Meer informatie over ons onderzoek naar aardse materialen staat op onze Engelstalige pagina.