Over ons

Het onderzoek van de Utrechtse cultuurhistorici richt zich op de internationale aspecten van culturele moderniteit in historisch perspectief. We beschouwen het begrip ‘moderniteit’ als concept, als probleem en als periode. 

Hoofdlijnen in ons onderzoek

  • Transculturele verbindingen in Europa en de wereld, in het bijzonder consumptieculturen, populaire cultuur, postkoloniale geschiedenis, referentieculturen en de geschiedenis van communicatie.
  • Cultureel burgerschap binnen Europa, in relatie tot kunst en politiek, public history en cultureel erfgoed, en het verband tussen macht, religie en ideeën.
  • Kennispraktijken, inclusief wetenschapsgeschiedenis (Descartes Centre), de ontwikkeling van expertculturen, en de sociaal-culturele geschiedenis van kennis.
Onze expertise omvat in het bijzonder de geschiedenis van Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-landen

Moderniteit als cultureel fenomeen

Culturele moderniteit houdt als actueel probleem een kritische discussie in over haar oorsprong, ontwikkeling en mogelijke neergang. Bovenal vraagt moderniteit om een serieuze praktische inspanning. De concepten en theorieën die met moderniteit te maken hebben zijn geen ongebonden intellectuele producten: ze hebben te maken met echte situaties en actuele dilemma’s.

Geografisch richt de Utrechtse groep Cultuurgeschiedenis zich op Europa in relatie tot de wereld. Onze expertise omvat in het bijzonder de geschiedenis van Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en de voormalige Sovjet-landen.

Methodologisch maakt de groep gebruik van zowel gevestigde als innovatieve onderzoeksmethoden, waaronder digital humanities, etnografie, praxeografie, materiële cultuur en levensgeschiedenissen.