Kennispraktijken

In deze groep staat de vraag centraal hoe kennis wordt gelegitimeerd: wie produceert kennis, hoe wordt kennis belichaamd en verspreid, in welke groepen en instituties? Wij bestuderen de grenzen tussen expertise en lekenkennis en onderzoeken hoe kennis zich verhoudt tot macht, gender, klasse, ras en beperking. We gebruiken daarbij methoden zoals netwerkanalyse, discoursanalyse en praxiografie, en theoretische concepten zoals epistemische deugden en centrum-periferie-modellen.

Voorbeelden

Voorbeelden van onderzoeksprojecten in deze groep zijn:

  • het project Skillnet van Dirk van Miert over de Republiek der Letteren als een vroegmoderne kennisgemeenschap
  • het project Force van Willemijn Ruberg over forensische expertise in Europa in de twintigste eeuw
  • het onderzoek van Pim Huijnen over de moderne circulatie van kennis over voedsel tussen wetenschap en populaire cultuur en haar koloniale verbeelding in Nederland

De groep Kennispraktijken heeft een sterke verbinding met het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie van de Universiteit Utrecht.