Publieke samenwerking

Onze cultuurhistorici geven graag advies of verzorgen gastpresentaties over onderwerpen als:

 • De rol van geschiedenis in actuele debatten
 • De cultuurgeschiedenis van Indonesië
 • De representatie van sociale groepen in historische discussies
 • De omgang met cultureel erfgoed
 • De maatschappelijke en politieke rol van musea
 • De cultuurgeschiedenis van Nederland en Europa
 • De geschiedenis van wetenschap en van de Universiteit Utrecht
 • De historische rol van wetenschappelijke expertise in de maatschappij
 • Digitale en computationele methodes en infrastructuur in de geesteswetenschappen
 • De Canon van de Nederlandse Geschiedenis
 • Het geschiedenisonderwijs in het voortgezet onderwijs

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met dr. Britta Schilling.

Voorbeelden

In veel van onze projecten werken we samen met maatschappelijke partners of proberen we de brede bevolking te betrekken. Hieronder vindt u voorbeelden van de manieren waarop we de maatschappelijke verbinding zoeken:

Dekolonisatie van musea

Terramar Museum Bonaire © iStockphoto.com/CircleEyes
Terramar Museum Bonaire © iStockphoto.com/CircleEyes

Gertjan PletsChristianne Smit en studenten van de master Cultuurgeschiedenis en Erfgoed ontwikkelden op vraag van het Terramar museum in Kralendijk (Bonaire) een nieuw tentoonstellingsconcept. Samen met lokale erfgoedgemeenschappen wordt een nieuwe permanente collectie ontwikkeld met aandacht voor slavernij en klimaatsverandering.

Geschiedenis van de boekdistributie

Boek over Savannah Bay

Nadat Marijke Huisman met hulp van studenten een boek over Savannah Bay en het feministrische en activistische netwerk rond deze bijzondere boekenhandel maakte, heeft zij een boek geschreven in opdracht van het Centraal Boekhuis over de geschiedenis van dit unieke distributiecentrum in de Nederlandse boekenwereld.

Representatie van diversiteit in Nederland

The Future is Europe, street art in Brussel - CC2.0 Jeremy Segrott
The future is Europe: street art in Brussels (CC2.0, Jeremy Segrott)

Rachel Gillet leidt het onderzoeksproject Re/presenting Europe, waarbij ook Jaap Verheul en Hanneke Tuithof betrokken zijn. Het project richt zich op onderwijs en onderzoek vanuit postkoloniale en globaliserende perspectieven. Door zich te richten op populaire representaties van diversiteit en verbondenheid, streeft Re/presenting Europe ernaar om betwiste verhalen over rassenvorming en stereotypen te vervangen door positieve identificaties. Het project omvat ook maatschappelijk betrokken activiteiten, zoals de productie van podcasts en een documentaire over de opkomst en betekenis van rap, hiphop en graffiti in Nederland in de afgelopen 40 jaar, in samenwerking met artiesten, Beeld en Geluid, en the Black Archives.

Historische straatnamenproject

Logo van bitterzoete route
Stadswandeling 'Bitterzoete route'

Britta Schilling speelde een sleutelrol in het Historische Straatnamenproject. Het oorspronkelijke initiatief van de werkgroep Grauwe Eeuw werd omarmd door de Gemeente Utrecht en via de Akademia van Utrecht uitgezet bij de universiteit. Het doel was om het koloniale verleden van Utrecht te bestuderen via erfgoed dat als omstreden te boek staat. In samenwerking met de werkgroep Gepeperde Straten hebben studenten een historische Bitterzoete route door Lombok uitgezet, met kritische historische contekst over de in de straatnamen genoemde plekken en personen.

Herijking van de Canon van de Nederlandse geschiedenis

Canon van Nederland
Canon van Nederland

Hanneke Tuithof was lid van de commissie Herijking Canon van Nederland. De commissie had tot doel om de Canon inclusiever te maken en om de 50 historische vensters op het Nederlandse verleden te voorzien van nieuwe teksten. Hanneke is gespecialiseerd in vakdidactiek en ze vormt de verbindende schakel tussen ons departement en de leraren geschiedenis in den lande, bijvoorbeeld via de nascholingscursussen die zij verzorgt voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Culturele perceptie van ecologie en energie

Het Slochter Molecuul
De NAM sponsorde kunstwerken in het Groningse landschap, zoals Gasmolecule van Marc Ruygrok.

Binnen de afdeling cultuurgeschiedenis doen verschillende collega’s onderzoek naar de culturele perceptie en representatie van klimaatsverandering, ecologie en energie. Zo richt Flora Roberts zich op de veranderende culturele omgang met rivieren. In het door Horizon Europe gesponsorde project Petrocultures intersections with Cultural Europe bevraagt Gertjan Plets de huidige ideeën en hardnekkige mythes rondom olie en aardgas in Nederland, en hoe culturele normen en erfgoed de groene transitie kunnen versnellen of vertragen.

Universiteitsgeschiedenis

Academiegebouw
Academiegebouw in 1886 bij de viering van 250 jaar Universiteit Utrecht

De Werkgroep Utrechtse universiteitsgeschiedenis (WUUG) is opgericht om de verschillende bestaande initiatieven omtrent de geschiedenis van de Universiteit Utrecht met elkaar te verbinden en te bevorderen. De WUUG bundelt kennis van de hele geschiedenis van de Utrechtse universiteit, van haar oprichting in 1636 tot heden, van het hele scala aan wetenschappen en van alle domeinen van het universitaire leven: onderwijs, onderzoek, bestuur en maatschappelijke dienstverlening. De werkgroep organiseert workshops, symposia en congressen om de geschiedenis van de UU weer op de kaart te zetten en werkt aan programmering voor het 400-jarig jubileum van de UU.