Publieke samenwerking

Onze cultuurhistorici geven graag advies of verzorgen gastpresentaties over onderwerpen als:
  

  • De rol van geschiedenis in actuele debatten
  • De representatie van sociale groepen in historische discussies
  • De omgang met historisch erfgoed
  • De cultuurgeschiedenis van modern Europa
  • De geschiedenis van de humaniora, van natuurwetenschappen, van kennis en van universiteiten
  • De historische rol van wetenschappelijke expertise in de maatschappij
  • Digitale en computationele methodes in de geesteswetenschappen
  • De Canon van de Nederlandse Geschiedenis
  • Het geschiedenisonderwijs in het voortgezet onderwijs
  • Vroegmoderne kennisnetwerken

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact op met dr. Joost Dankers.

Wij trachten telkens samen te werken met het grote publiek, en reiken in het bijzonder de hand naar gemarginaliseerde groepen die zich slecht gerepresenteerd voelen in de geschiedenis. Hieronder vindt u voorbeelden van de manieren waarop we de verbinding zoeken met de mensen in de samenleving:

Amerikaanse Congress-Capitol Building © iStockphoto.com
Capitool

Podcast over Amerikaanse politiek

Dr. Rutger van der Hoeven is niet alleen universitair docent, hij werkt ook als journalist voor De Groene Amsterdammer. In de podcastserie Radio Amerika geeft hij met Caspar Thomas elke paar weken commentaar op de Amerikaanse politiek.

Boek over Savannah Bay

Geschiedenis van de boekdistributie

Nadat dr. Marijke Huisman met hulp van studenten een boek over Savannah Bay en het feministrische en activistische netwerk rond deze bijzondere boekenhandel maakte, heeft zij nu een boek geschreven in opdracht van het Centraal Boekhuis over de geschiedenis van dit unieke distributiecentrum in de Nederlandse boekenwereld.

logo van Unsettling Knowledge Podcast
Unsettling Knowledge Podcast

Onderzoek naar dekolonisatie

Dr. Rachel Gillet en dr. Eva Schalbroeck nemen deel aan de Decolonisation Group at Utrecht University, die universitaire medewerkers en studenten binnen en buiten de UU bij elkaar brengt om onderzoek te doen naar dekolonisatie. De groep heeft o.a. een podcast serie opgezet.

Skillnet promo

Crowdsourcing project SKILLNET

Het SKILLNET team heeft een crowdsourcing project opgezet, waarin vrijwilligers uit Nederland en de rest van de wereld meehelpen om het vroegmoderne netwerk van geleerden in kaart te brengen. De vrijwilligers kiezen een gedrukte bron met geleerdenbrieven in een bepaalde taal, en moeten daaruit de relevante gegevens omkaderen en overschrijven. Daarmee helpen ze het sociale netwerk van de wetenschap te reconstrueren.

Logo van bitterzoete route
Stadswandeling 'Bitterzoete route'

Historische Straatnamenproject

Dr. Britta Schilling speelde een sleutelrol in het Historische Straatnamenproject. Het oorspronkelijke initiatief van de werkgroep Grauwe Eeuw werd omarmd door de Gemeente Utrecht en via de Akademia van Utrecht uigezet bij de universiteit. Het doel was om het koloniale verleden van Utrecht te bestuderen via erfgoed dat als omstreden te boek staat. In samenwerking met de werkgroep Gepeperde Straten hebben studenten een historische Bitterzoete route door Lombok uitgezet, met kritische historische contekst over de in de straatnamen genoemde plekken en personen.

DOMCast is nominated for Exceptional Extracurricular Achievements
Domcast team

Podcast over de geschiedenis van Utrecht

Dr. Pim Huijnen is de drijvende kracht achter DOMcast, een podcast over de geschiedenis van Utrecht, waarin studenten vragen van luisteraars over de geschiedenis van Utrecht onderzoeken. De podcast won in 2020 de prijs voor Bijzondere en Bestuurlijke Maatschappelijke Verdiensten.

Canon van Nederland
Canon van Nederland

Herijking van de Canon van de Nederlandse geschiedenis

Dr. Hanneke Tuithof was lid van de commissie Herijking Canon van Nederland. De commissie had tot doel om de Canon inclusiever te maken en om de 50 historische vensters op het Nederlandse verleden te voorzien van nieuwe teksten. Hanneke is gespecialiseerd in vakdidactiek en ze vormt de verbindende schakel tussen ons departement en de leraren geschiedenis in den lande, bijvoorbeeld via de nascholingscursussen die zij verzorgt voor docenten in het voortgezet onderwijs.