Over Honours Trajectum

Honours Trajectum Utrecht (HTU) is een programma van extracurriculair onderwijs van de Universiteit Utrecht voor ambitieuze en nieuwsgierige leerlingen uit de 2e en 3e klas havo en vwo van aangesloten scholen uit de stadsregio Utrecht: het Amadeus Lyceum, het Leidse Rijn College, St-Gregorius College, het Gerrit Rietveld College en sinds 2018-2019 ook UniC.

Honours Trajectum Utrecht, Bettina Tuinstra
Presentatie over HTU door Bettina Tuinstra

HTU wil een bijdrage leveren aan kansengelijkheid van leerlingen en het vergroten van opwaartse sociaaleconomische mobiliteit door de ontwikkeling van Nederlandse taalvaardigheid en kennis van de wereld bij de deelnemende leerlingen te stimuleren.

Voor wie? 

Honours Trajectum Utrecht is bedoeld voor leerlingen:

  • die goed scoren op bijvoorbeeld rekenen en minder goed op Nederlandse taal en kennis van de wereld;
  • die hard willen werken, ambitie hebben en niet bang zijn voor uitdagingen;
  • voor wie – gezien hun sociaal-culturele of economische achtergrond – de universiteit geen vanzelfsprekende volgende stap is;
  • die bereid zijn samen te werken met leerlingen van verschillende Utrechtse middelbare scholen;
  • die gemotiveerd zijn;
  • die daarbij gesteund worden door hun ouders.

Deze leerlingen stammen in de regel uit gezinnen met een migratie-achtergrond of uit gezinnen waarin het niet gebruikelijk is om in het hoger onderwijs te studeren. Het programma richt zich niet op leerlingen met een taal- of spraakstoornis.

Aanmelding

De selectie van leerlingen vindt plaats door de deelnemende scholen. Leerlingen kunnen zich ook aanmelden bij hun eigen school.

Honours Trajectum Utrecht, onderwijslokaal
Klaar voor de eerste les. HTU onderwijslokaal

Onderwijsvisie

Het onderwijs is geënt op het klassikale honours-onderwijs voor kinderen met een taalachterstand dat ontwikkeld is in de Brede School Academie Utrecht (BSA). De BSA begint in groep 6 van het primair onderwijs en eindigt met klas 1 van havo-vwo. Honours Trajectum Utrecht sluit daarop aan in klas 2 en 3. Het is de bedoeling dat leerlingen, als zij dat willen, daarna kunnen doorstromen naar diverse leerlingactiviteiten van het regionale VO-HO netwerk U-Talent, zodat een lange, ononderbroken leerlijn ontstaat tussen het voortgezet en het hoger onderwijs.

Het onderwijsprogramma is gericht op:

  • Ontwikkeling van lees- en argumentatievaardigheden
  • Vergroting van kennis van de wereld en daarmee van de woordenschat van leerlingen
  • Aankweken van een onderzoekende, academische houding
  • Bijdragen aan het loopbaankeuzetraject

Meer dan onderwijs alleen

Nevendoel van het HTU is het vormen van een community van de aangesloten scholen en de UU, waardoor we continuïteit kunnen waarborgen en de bij HTU ontwikkelde expertise kunnen delen. Wij proberen dit te bewerkstelligen door met alle betrokkenen (scholen, de UU, de BSA en HTU) de voortgang en ontwikkelingen te bespreken, en docenten van de deelnemende VO scholen actief uit te nodigen mee te werken aan of kennis te nemen van het HTU-onderwijs.