Onderwijsprogramma

De leerlingen volgen 2 uur per week onderwijs aan de universiteit, gedurende vier blokken van elk zes weken tussen de herfst- en de meivakantie. Elk blok is gewijd aan een breed en actueel thema, dat vanuit verschillende vakgebieden wordt ingevuld.

© iStockphoto.com

Inhoud van de lessen

Het onderwijs van Honours Trajectum Utrecht (HTU) is gericht op ontwikkeling van lees- en argumentatievaardigheden, vergroting van kennis van de wereld en daarmee van de woordenschat van leerlingen. In de lessen is dus veel aandacht voor het verbeteren van begrijpend lezen en het uitbreiden van de Nederlandse woordenschat. Aan de hand van verschillende teksten doen de leerlingen elke week onderzoek en leren ze hoe ze hun werk kunnen presenteren aan elkaar en aan publiek, en erover te debatteren.

Ook oefenen de leerlingen in elk blok steeds verschillende onderzoeksvaardigheden, bijvoorbeeld: aantekeningen maken, online-bronnen beoordelen en het formuleren van je onderzoekskeuze, waarmee ze een onderzoekende, academische houding aanleren. Aan het eind van elk blok presenteren de leerlingen hun onderzoeksresultaten.

Docenten

Het onderwijs wordt ontwikkeld en verzorgd door docenten van de Brede School Academie die als HTU-docenten worden gedetacheerd naar de Universiteit Utrecht. Docenten en (PhD-)studenten vanuit alle faculteiten van de universiteit werken mee aan de ontwikkeling van het programma en verzorgen ook (onderdelen van de) lessen. Het onderwijs wordt waar nodig en mogelijk ondersteund door docenten van de aangesloten scholen en U-Talent.

Ouders

De ouders van de leerlingen hebben een belangrijke rol: zij moedigen hun kind actief aan om trouw naar de HTU-bijeenkomsten te gaan, nemen zelf deel aan een aantal HTU-bijeenkomsten per jaar, nemen kennis van wat hun kinderen op het Honours Trajectum leren, en geven toestemming voor excursies. Het jaar wordt afgerond met een feestelijke afsluitende bijeenkomst voor leerlingen, ouders en medewerkers van Universiteit Utrecht, Brede School Academie en VO-scholen, waarbij leerlingen een certificaat krijgen uitgereikt.