Gastcolleges op school - de Rector's League

Tijdens een Rector's League geven docenten - promovendi/postdocs, universitair (hoofd)docenten en hoogleraren - van de Universiteit Utrecht gedurende één ochtend gastcolleges op een school voor voortgezet onderwijs. Zij vertellen over hun vakgebied aan leerlingen uit 4, 5 en/of 6 vwo. Zo delen deze docenten hun kennis van en ervaring met de wetenschap met leerlingen.

Waarom de Rector's League?

Leerlingen maken tijdens een Rector's League kennis met wetenschappelijk onderwijs. Op deze manier kunnen leerlingen een indruk kijken of deze vorm van onderwijs bij ze past. De Rector's League kan als inspiratiebron dienen voor het profielwerkstuk en een rol spelen in de oriëntatie op een vervolgstudie. Ook maken leerlingen op deze wijze kennis met opleidingen die geen schoolvak zijn, en zien ze dat bij bijvoorbeeld een universitaire studie natuurkunde meer en andere dingen aan bod komen dan bij het schoolvak.

Scholen zetten de Rector's League regelmatig in als startpunt of onderdeel van het PWS-traject, omdat het een mooie manier is om aandacht voor onderzoek doen te combineren met kennismaken met wetenschappelijk onderwijs. 

Op locatie of online

Op dit moment is nog niet duidelijk of we in 2021-2022 naar scholen toe kunnen gaan. Een online variant is een optie als een bezoek aan de school niet mogelijk is. We hebben in het lopende schooljaar ruime ervaring opgedaan met online gastcolleges. Per Rector's League bekijken we wat er kan. Uiteraard overleggen we hierbij met de school.

Wie kan aanmelden?

Alle scholen in Nederland kunnen zich aanmelden. We kunnen een beperkt aantal scholen buiten de regio (tot 60 km / 60 minuten reisafstand ongeveer) bezoeken. Een online Rector's League is een alternatief voor scholen die verder weg liggen van Utrecht, of als op locatie zijn om welke reden dan ook niet mogelijk is.

Goed om te weten

  • We streven ernaar de Rector's League voor minimaal 90 leerlingen te organiseren. Met die groepsgrootte kunnen we de leerlingen voldoende keus bieden wat de colleges betreft. Heeft het leerjaar dat je voor ogen hebt minder leerlingen? Kijk dan of je een ander leerjaar ook mee kunt laten doen. 
  • Een Rector's League vindt altijd plaats op een maandag-, dinsdag- of donderdagochtend.
  • We vragen betrokkenheid van de school bij de voorbereiding op de Rector's League, en op de dag zelf. Zie de bijlage voor meer informatie. 
  • Helaas betekent je aanvraag niet per definitie dat de Rector's League gaat plaatsvinden: of we je aanvraag kunnen honoreren hangt (o.a.) af van het aantal verzoeken dat we binnenkrijgen.

PWS-gesprek

Scholen waar we een Rector's League voor organiseren kunnen binnen de Rector's League in gesprek met een adviseur/trainer van de UU met expertise rondom het PWS. De PWS-coördinator van de school kan dit gesprek hebben, eventueel aangevuld met één of meerdere begeleiders. Het gesprek kan bijvoorbeeld gaan over de uitdagingen die jullie zien rondom het PWS, of over het onderzoeks- en begeleidingsproces. 
Dit is echt bedoeld als verkennend gesprek. Heeft jullie school (daarna) behoefte aan meer, dan is de cursus Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken wellicht een optie.

Kosten

De kosten voor de Rector’s League bedragen (ongeacht de locatie van de school of het aantal gastdocenten dat bijdraagt):
Op school: € 550,- 
Online: € 375,-

Extra Rector's League voor alle leerlingen

Op donderdag 16 juni 2022 vindt er een speciale Rector's League plaats. Leerlingen uit heel Nederland kunnen dan online (in MS Teams) gastcolleges volgen. Een extra kans voor leerlingen om kennis te maken met wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen kunnen zich - met toestemming van de school - aanmelden voor één of twee collegerondes op die dag. Meer informatie volgt.

Aanmelden voor schooljaar 2021-2022

Aanmelden is mogelijk t/m vrijdag 18 juni 2021.

CONTACT

Janneke Hartemink (coördinator aansluiting VO-WO): 
aansluitingvowo@uu.nl / 06 55788475

Ervaringen

Leerlingen:
“Het voelt al een beetje als de universiteit"
“Ik vind het fijn om zo inhoudelijk bezig te zijn met een specifiek onderwerp”
"Ik heb geleerd dat ik onderzoek doen erg interessant vind"

Scholen:
"Prachtig om te zien hoe geboeid de leerlingen waren"
"Een mooie kennismaking met wetenschappelijk onderwijs"

Docenten van de Universiteit Utrecht:
"Ons inzicht in de studenten van de toekomst wordt zo vergroot"
"Het is fijn om uit te wisselen met vakdocenten"