Themamiddag

Deelnemers aan een informatiebijeenkomst maken notities

Op donderdag 23 november 2023 kun je weer deelnemen aan onze jaarlijkse themamiddag voor decanen, mentoren, leidinggevenden en andere geïnteresseerden in de overgang van vo naar wo. Er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over leerlingen, leren en gedrag, maar ook over procedures en nieuwe opleidingen. 

Direct aanmelden (kosteloos)

Programma

  • 13.00 - 13.15 uur: Inloop met koffie en thee
  • 13.15 - 14.15 uur: Sessie 1 - “In transition, the latest updates”
  • 14.15 - 14.30 uur: Pauze
  • 14.30 - 15.30 uur: Sessie 2 - "Studies vergelijken: Rechtsgeleerdheid en Utrecht Law College"
  • 15.30 - 15.45 uur: Pauze
  • 15.45 - 16.45 uur: Sessie 3 - "Onderzoek en studiekeuze"
  • 16.45 uur: Borrel

Toelichting sessies
 

Sessie 1: In transition, the latest updates

Prof. dr. Susan Branje en Annabelle Christiaens bespreken de nieuwste inzichten als het gaat om het verloop van educatieve identiteitsontwikkeling bij jongeren. Hoe denken leerlingen na over zaken als welke vervolgopleiding bij hen past, of welke vakken ze leuk vinden en waarom? Ook is er aandacht voor hoe je als decaan je leerlingen kunt ondersteunen bij het vormen van deze educatieve identiteit.

Sessie 2: Studies vergelijken: Rechtsgeleerdheid en Utrecht Law College

We zetten verschillende studies naast elkaar die op het eerste oog veel van elkaar weg lijken te hebben. Wat is het verschil, waar moet een leerling op letten als er twijfel is over welk van deze studies het best passend is, en hoe kun je als decaan je leerlingen hierbij helpen? Dit jaar zoomen we in op de studierichtingen Rechtsgeleerdheid en het Utrecht Law College.

Sessie 3: Onderzoek en studiekeuze

Havo/vwo leerlingen doen in de vaklessen ervaring op met verschillende typen onderzoek. Zelf onderzoek doen binnen een bepaald vak biedt leerlingen de kans om zich diepergaand te oriënteren op een vakgebied als mogelijke studierichting. De verschillende typen onderzoek houden verband met verschillende beroepen. In een academische context vindt vooral theoriegericht onderzoek plaats, terwijl in beroepsmatige context de focus vaak ligt op ontwerpgericht onderzoek. Deze verschillende typen onderzoek kunnen daarom een aanknopingspunt zijn wanneer je als decaan in gesprek gaat met een leerling over een studiekeuze. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de studiekeuze van een leerling als deze zich het best kan vinden in een van de twee typen onderzoek, en in hoeverre hebben leerlingen op jouw school een goed beeld van deze verschillende typen onderzoek? Door: dr. Joris Veenhoven.

Doelgroep

Decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs. Ook docenten, schoolleiders en overige professionals die geïnteresseerd zijn in het onderwerp zijn van harte welkom.

Datum

Donderdagmiddag 23 november 2023.

Locatie

Universiteitsmuseum Utrecht. 

Kosten

Deelname is gratis.

Aanmelden

Meld je aan

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact op met aansluitingvowo@uu.nl.