Themabijeenkomst Aansluiting vo-wo

Tijdens onze jaarlijkse themamiddag staat een goede aansluiting voor de vwo-leerling tussen het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs centraal. Naast een inhoudelijk programma waarin zowel onderwijs als onderzoek aan bod komen biedt de middag gelegenheid om uit te wisselen met collega's uit het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.

Datum

Donderdag 14 november 2019  (13:30-16:30 uur).

Programma

Het programma is in ontwikkeling en onder voorbehoud van wijzigingen

13.00-13.30 Ontvangst met koffie en thee

U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom in de Kanunnikenzaal

13.30-13.40 Welkom

Door Janneke Hartemink (coördinator Aansluiting vo-wo)

13.00-13.30 Perspectieven met taal

Studenten die een studie op het gebied van talen en culturen doen komen goed terecht. Toch wordt een profielkeuze in die richting vaak afgeraden. Tegelijkertijd biedt een beta-profiel volop kansen voor een geesteswetenschappelijke studie. Het Nationaal Platform voor de Talen wil met de campagne “Een talenstudie is niet voor iedereen” het tij helpen keren. In deze presentatie worden de profielen van en mogelijkheden met studierichtingen aan de Universiteit Utrecht belicht die zich op taal, literatuur en communicatie richten. Hoe zitten die richtingen in elkaar? Welke vervolgstudies maken ze mogelijk? Waar komen de studenten op de arbeidsmarkt terecht?
Door: dr. Ewout van der Knaap (hoofddocent Duitse letterkunde, faculteit Geesteswetenschappen) 

14.25-14.55 U-Talent: inhoudelijke verdieping en ondersteuning bij profiel- en studiekeuze

U-Talent is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en 48 middelbare scholen in de regio Utrecht. Leerlingen maken via activiteiten kennis met de universiteit en met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Voor onderbouwleerlingen  is er een bètawetenschappelijk programma, voor de bovenbouw zijn er activiteiten rondom alfa, bèta en gamma. Naast inhoudelijke verdieping helpen de activiteiten leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze. Komend jaar besteden we extra aandacht aan zogeheten potentiële eerstegeneratiestudenten: leerlingen waarvan de ouders niet (in Nederland) hebben gestudeerd aan het hoger onderwijs.
Door: Ragna Senf Msc (Projectmanager U-Talent) en drs. Bernadette de Zeeuw (coördinator uitbreiding U-Talent alfa/gamma)

14.55-15.15 Pauze

Pauze in de Sterrekamer

15.15-15.45 Nog niet bekend

n.n.b.

15.45-16.30 (Academische) transitie: de overgang van middelbare school naar universiteit

Er komt veel op leerlingen af als ze starten met een vervolgopleiding. Niet alleen de manier van leren is anders dan op de middelbare school, maar vooral het student worden én zijn is een ingrijpende verandering. Een ander (t)huis, nieuwe vrienden, andere prioriteiten stellen vraagt allemaal aandacht en aanpassing. Dit kan een behoorlijke invloed hebben op de studievoortgang en motivatie. Wat is er nodig om deze academische transitie succesvol te laten verlopen? En hoe bereid je leerlingen hier op een goede manier op voor? Deze vragen staan centraal in deze interactieve sessie.
Door: mr. Angela Markenhof en drs. Elma Zijderveld (onderwijskundig adviseurs/trainers bij Onderwijsadvies & Training, faculteit Sociale Wetenschappen)

16.30 Borrel

Napraten in de Sterrecamer

Doelgroep

Decanen, mentoren, coördinatoren uit het voortgezet onderwijs. Ook docenten, schoolleiders en overige professionals die geïnteresseerd zijn in het thema aansluiting vo-wo zijn van harte welkom.

Kosten

Deelname is gratis.

Locatie

Academiegebouw (Kanunnikenzaal en Sterrecamer)
Domplein 29, 3512 JE Utrecht
Routebeschrijving

Aanmelden

U kunt zich t/m woensdag 6 november 2019 aanmelden. Heeft u zich aangemeld en bent u alsnog verhinderd? Geef dat dan s.v.p. uiterlijk donderdag 7 november aan ons door. Daarna zijn wij genoodzaakt om €25,- in rekening te brengen.

Vragen?

Neem contact op met Janneke Hartemink
T 030 253 3224 / 06 55788475
E aansluitingvowo@uu.nl