Van de overheid, de politie, de zorg en het onderwijs worden prestaties verwacht. Wie bepaalt echter de meetbaarheid en de kwaliteit van die prestaties? De maatschappelijke en bestuurlijke context van organisaties vraagt om zakelijke benaderingen, maar kent dilemma’s die zakelijk presteren lastig maken. Hebben managers in het publieke domein greep op de professionals in hun organisatie? Hoe kunnen bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, politieorganisaties en scholen, elk met eigen methoden en culturen, samenwerken? Dat is de puzzel van Publiek management.

Het meest waardevol vond ik de gastcolleges van de publieke managers
Danielle Fictorie, projectleider afdeling begrotingszaken Ministerie van Defensie

Professioneel presteren in publieke domeinen

Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als mobiliteit, milieu, probleemwijken, veiligheid, criminaliteit, onderwijs, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. Betrokken partijen – overheid, bedrijven, sociale ondernemingen, (semi)publieke organisaties, ngo’s – en vooral de vele professionals die daarbinnen actief zijn,  moeten daar samen vorm en inhoud aan geven. Dit ontstaat echter niet vanzelf, want de omstandigheden waarin die aanpak tot stand moet komen, zijn lastig. Er bestaan gevestigde, conflicterende belangen; werkwijzen en routines werken verandering tegen; grenzen tussen sectoren en landen worden diffuus; eigenwijze en assertieve burgers en bedrijven maken situaties interessant en innovatief maar ook onoverzichtelijk en experts zijn het vaak met elkaar oneens. Bovendien is de politieke context nogal turbulent. 

Voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zijn competente medewerkers en managers, goede samenwerkingsrelaties tussen organisaties, duidelijke beslissingen en prestatiesystemen  nodig. Die aanpak komt niet vanzelf tot stand, maar moet georganiseerd worden. De vraag is: hoe?

Na je afstuderen

Via theorie, maar ook via praktijkervaring leer je anders aankijken tegen publieke prestaties en publieke organisaties, in het bijzonder professionele organisaties die in domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs actief zijn. Het masterprogramma belicht nieuwe aanpakken, zoals politiek-bestuurlijk management, kennismanagement, management van professionals en netwerkmanagement. Op die manier word je opgeleid tot reflective practitioner: academisch ingesteld, in staat om zaken te doorgronden én aan te pakken.

 • Jildau Vellinga
  Ik ben een spil in een groot netwerk
 • Amber Bleeker
  Ik heb geleerd om altijd een breed perspectief te houden

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Publiek management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance