Van de overheid, de politie, de zorg en het onderwijs worden hoge prestaties verwacht. De context van organisaties vraagt om maatschappelijk waardevolle, en tegelijk zakelijke benaderingen, maar kent dilemma’s die presteren lastig maken. Wie bepaalt de kwaliteit van de prestaties? Hoe kunnen uitvoeringsorganisaties professioneel weerwoord geven bij onmogelijke of maatschappelijk ongewenste politieke eisen? Hebben managers in het publieke domein greep op de professionals in hun organisatie? Hoe kunnen welzijnsinstellingen, politieorganisaties en scholen, elk met eigen methoden en culturen, samenwerken? Dat is de puzzel van Publiek management.

Innoveren in de publieke sector en het vinden van legitimiteit voor je plannen in een politiek-bestuurlijke omgeving is een vak apart

Professioneel presteren in publieke domeinen

Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken in domeinen zoals mobiliteit, klimaatverandering, (digitale en fysieke) veiligheid, onderwijs, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. Betrokken partijen – overheid, bedrijven, sociale ondernemingen, (semi)publieke organisaties, ngo’s – en vooral de vele mensen die daarbinnen actief zijn,  moeten daar samen vorm en inhoud aan geven. Dit ontstaat echter niet vanzelf, want de omstandigheden waarin die aanpak tot stand moet komen, zijn lastig. Er bestaan gevestigde, conflicterende belangen; werkwijzen en routines werken verandering tegen; grenzen tussen sectoren en landen worden diffuus; eigenwijze en assertieve burgers en bedrijven maken situaties interessant en innovatief maar ook onoverzichtelijk en experts zijn het vaak met elkaar oneens. Bovendien is de politieke context nogal turbulent. 
Voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zijn competente medewerkers en managers, goede samenwerkingsrelaties tussen organisaties, duidelijke beslissingen en prestatiesystemen nodig. Die aanpak komt niet vanzelf tot stand, maar moet georganiseerd worden. De vraag is: hoe?

Wil jij meer horen en zien over de master? In onderstaande video vertelt programmacoördinator Karin Geuijen alles over de thema's die aan bod komen binnen Publiek management.

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk. De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Via theorie, maar ook via praktijkervaring leer je anders aankijken tegen publieke prestaties en publieke organisaties, in het bijzonder professionele organisaties die in domeinen als zorg, veiligheid en onderwijs actief zijn. Het masterprogramma belicht nieuwe aanpakken, zoals politiek-bestuurlijk management, kennismanagement, management van professionals en netwerkmanagement. Op die manier word je opgeleid tot reflective practitioner: academisch ingesteld, in staat om zaken te doorgronden én aan te pakken.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen