Collegegeld en studiefinanciering

Collegegeld en studiebeurzen voor Nederlanders

Collegegeld 

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 2.143 in collegejaar 2020-2021 en € 2.168 in 2021-2022 voor voltijdstudenten (wettelijk tarief). 

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je studiefinanciering aanvragen.

Studiebeurzen

Collegegeld en studiebeurzen voor overige EU/EER en Zwitserse burgers

Utrecht Sylff Scholarships
For outstanding graduates from University College Utrecht and Economics and Business Economics (UU)

Collegegeld en studiebeurzen voor niet-EU/EER burgers