Carrièreperspectieven

Mogelijke carrièrepaden

Omdat het masterprogramma Publiek management je wil ontwikkelen tot reflective practitioner, kun je zowel voor academische als praktische beroepsperspectieven kiezen. De overgang naar de beroepspraktijk is bovendien relatief eenvoudig. Je kent organisaties, je weet wat er speelt en je weet welke rollen je kunt vervullen.

De mogelijkheden die je in de beroepspraktijk hebt, zijn omvangrijk en gevarieerd. De ervaring leert dat je als student in uiteenlopende omgevingen van de kennis en inzichten in publiek management kunnen profiteren.

Naar de arbeidsmarkt

Als afgestudeerde van het masterprogramma Publiek management kun je aan de volgende beroepen denken:

Management trainee (bij rijk, provincie of gemeente)

Als trainee volg je een speciaal ingericht traineeship, wat als een soort startersfunctie kan worden gezien binnen de grotere organisaties en bedrijven. Je loopt met verschillende afdelingen mee en krijgt zo de kans kennis te maken met verschillende onderdelen van de organisatie. Het is een intensief traject, waarin leren en werken gecombineerd wordt. Een traineeship varieert van 2 tot 4 jaar, een periode waarin je zodanig integreert dat je als volwaardig allround medewerker mee kan draaien.

Consultant bij een adviesbureau

Als consultant kun je op projectbasis ingehuurd worden om een bepaald vraagstuk voor een organisatie te verhelderen en passende oplossingen aan te reiken. Omdat je als consultant in ieder project te maken krijgt met andere opdrachten en verwachtingen, moet je stressbestendig zijn en met deadlines om kunnen gaan. Het werk is afwisselend en resultaatgericht.

Directiesecretaris (bij een bestuur van een non-profit instelling)

Ben je directiesecretaris dan faciliteer je de directie, en adviseer je inhoudelijk op beleids- en besluitvorming. Je ondersteunt bij de regievoering van het strategieproces. Ook het opstellen van de agenda en de verslaglegging van een Management Team kunnen tot je taken behoren, net als het opstellen en updaten van diverse documenten. Binnen de gremia van bestuurders vervul je de diplomatieke rol als vertegenwoordiger van je directie en organisatie en wordt je geacht om diverse projecten te leiden.

Projectleider (bij een school of welzijnsinstelling)

Als projectleider ben je eindverantwoordelijk voor een project, waarbij je vaak als specialist wordt aangetrokken. Meestal ben je eerder werkzaam geweest in een bepaalde sector voordat je projectleider wordt in een bedrijf of organisatie. Een coördinerende projectleider zorgt ervoor dat alles volgens plan en goed verloopt. Als leidinggevende delegeer en verdeel je taken en heb je de leiding over een projectteam.
Het komt erop neer dat je in de ene rol meer aan het samenwerken en communiceren bent dan in de andere rol. Welke rol je ook speelt, steeds geldt dat de ontwikkeling van een systeem, product of organisatie altijd centraal staat.

Medewerker bij een stafafdeling

In de functie van beleids- of stafmedewerker voer je (door de directie gestelde) beleidsvoornemens uit in de werkpraktijk ten behoeve van de functionele afdelingen binnen de organisatie (bijvoorbeeld personeelszaken, ICT, financiën, opleidingen, kwaliteit). In de organisatie sta jij in principe direct onder de leidinggevende of de directie.
Jij bent degene die activiteiten op de vastgestelde beleidsterreinen evalueert en de beleidsuitvoering toetst.
Signaleer je knelpunten, dan initieer je verbeteringen en aanpassingen. Binnen het bedrijf en de organisatie zorg jij er voor dat zowel interne als externe belanghebbenden op tijd voorzien zijn van volledige, relevantie en correctie informatie.

Medewerker bij een projectbureau

Binnen een bedrijf of organisatie ben je als projectmedewerker, vertegenwoordiger, waarnemer of belangenbehartiger van een bepaald project. Je voert je taken binnen de plannen uit en brengt je deskundigheid in. De organisatie verlangt gevraagd en ongevraagd jouw bijdrage in inhoudelijke vraagstukken.
Als projectmedewerker informeer je je eigen afdelingsleiding over de voortgang en bereid daar beleidsstukken en rapportages voor. Binnen de projectgroep ben jij de leidinggevende aan de verschillende werkgroepen die daaronder vallen.

Kwaliteitscoördinator of innovatiemanager (bij de politie of in de zorg)

De kwaliteitscoördinator heeft een uitvoerende, controlerende en signalerende rol bij het controleren van kwaliteit. Bovendien heb je een controlerende en informerende rol bij het beoordelen van wat gemeten moet worden en zorg je voor een terugkoppeling naar de betrokken afdelingen. Je ondersteunt daarbij de beheerders van systemen door de resultaten van controles en analyses voor te leggen, problemen te signaleren en voorstellen voor verbeteringen te doen. Als kwaliteitscoördinator ben jij de verbindende schakel tussen kwaliteit en productie. Op basis van analyses en ontwikkelingen moet je kunnen aangeven of de voorschriften en richtlijnen van het systeem aangepast moeten worden.

Academische carrière

Een van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Dit kan bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit.

Feiten en cijfers

Veel Utrechtse bestuurs- en organisatiewetenschappers vinden direct na het afstuderen een baan. Na gemiddeld drie maanden geldt dit voor alle afgestudeerden. Een klein percentage gaat na de masterfase nog doorstuderen of gaat een promotietraject in. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en afgestudeerden zijn tevreden over de mate waarin de opleiding voorbereidt op de arbeidsmarkt.