Studieprogramma

Hieronder vind je het overzicht met een beschrijving van alle cursussen per periode. Let op: Het cursusaanbod wordt jaarlijks vastgesteld. Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen.

Studenten USBO
USBO studenten

Het masterprogramma Publiek management begint in september met een intensieve week waarin je in een team van zes studenten een case aanpakt.
In de eerste twee periodes volg je twee grote verplichte cursussen. In de verplichte cursussen bieden we ook via werkbezoeken en gastsprekers diepgaand inzicht in de ‘echte’ wereld van het organiseren. In de colleges werk je aan opdrachten en tijdens de leerkring sta je bij voorkeur in nauw contact met organisaties en verricht je onderzoek in een organisatie. Omdat het onderwijs in een groepsverband van ongeveer 25 studenten wordt verzorgd, is er voortdurend ruimte voor interactie en discussie. Naast wetenschappelijke literatuur ligt er bovendien nadruk op voorbeelden, cases, praktijkdocumenten en alledaagse dilemma’s. Daarnaast bereiden we je voor op de dagelijkse praktijk in organisaties met behulp van de academische en professionele vaardighedencursussen. In dit masterprogramma besteden we direct vanaf de eerste week op cursusniveau aandacht aan academische en professionele vaardigheden. Je kunt twee cursussen kiezen uit het aanbod, bijvoorbeeld Advieskunde, Managementvaardigheden, Projectmatig werken of Bedrijfsvoering in de publieke sector. Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van academische en professionele vaardighedencursussen.
In de derde en vierde periode doe je vooral onderzoek, mede via een onderzoeksstage, en schrijf je je afstudeerscriptie.

Het masterprogramma Publiek management in Utrecht onderscheidt zich door:

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma:

Extra uitdaging

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Lees op deze pagina meer over het UU Honoursonderwijs.