Studieprogramma

Het masterprogramma Publiek management begint in september met een intensieve week waarin je in een team van zes studenten een case aanpakt.

In de eerste twee periodes volg je twee grote verplichte cursussen, in de derde en vierde periode volg je een verplichte cursus, naast een onderzoeksseminar, waarin je vooral aan je scriptie werkt.

In Publieke prestaties leer je hoe publieke organisaties werken in een veld waarin verschillende en soms tegenstrijdige eisen aan hen worden gesteld.

In Publieke professionaliteit krijg je onder meer inzicht in hoe publieke organisaties waarin veel professionals werkzaam zijn, proberen beter te presteren, of het nu ministeries, gemeentelijke bestuursdiensten, uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, zorginstellingen, scholen of woningcorporaties zijn.

In Publieke innovatie staan processen van innovatie en verandering centraal, inclusief interactieprocessen en innovatiedynamiek, gericht op het samen werken aan maatschappelijke waarde.

Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van academische en professionele vaardighedencursussen.

In de derde en vierde periode doe je vooral onderzoek, mede via een onderzoeksstage, en schrijf je je afstudeerscriptie.

Onderwijsvormen

  • Hoorcolleges
  • Werkgroepen
  • Literatuuronderzoek
  • Werkbezoeken
  • Voorbereiden opdrachten en presentaties

Omdat het onderwijs in een groepsverband van ongeveer 25 studenten wordt verzorgd, is er, ook bij de bespreking van literatuur, veel ruimte voor interactie en discussie. Naast wetenschappelijke literatuur ligt er bovendien nadruk op voorbeelden, casusstudies en praktijkdocumenten. In de verplichte cursussen bieden we je ook via werkbezoeken en gastsprekers diepgaand inzicht in de ‘echte’ wereld van organiseren en werk je aan opdrachten.

Groepsgrootte

Je werkt in een groep van maximaal 25 studenten.

Toetsmethoden

  • Schriftelijke toetsen
  • Papers
  • Mondelinge presentaties
  • Scriptie en scriptieverdediging