De executive master Organisatie, cultuur en management (OCM) is een officieel geaccrediteerd Master of Science-programma (MSc). Dit programma concentreert zich op de rol die cultuur, macht en context in organisaties spelen. Je beschouwt cultuur, macht en context in organisaties vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. Centraal daarin staat de bestuurs- en organisatiewetenschap. Je krijgt inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context.

Inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties

In de opleiding Organisatie, cultuur en management is organisatiecultuur het centrale thema. Het management van organisatieverandering wordt beschouwd in termen van processen van betekenisgeving en identiteitsvorming. Daarbij spelen noties over professionaliteit en macht en afhankelijkheden rondom de posities van beroepsgroepen een belangrijke rol. Omgevingsonzekerheid uit zich in ambiguïteit in interne besluitvorming. Tegen deze achtergrond ontwikkelt zich een sociaal-culturele dynamiek waarin delen van de organisatie in verschillende mate in staat zijn om veranderprocessen te beïnvloeden. Doel van de opleiding is het leren analyseren van deze dynamiek. Dit om op basis van het analytisch inzicht sturingsmogelijkheden in de praktijk te kunnen herkennen en waar mogelijk te benutten.

Uitgangspunt van dit masterprogramma voor professionals is dat organisaties gelaagd, divers en complex zijn. Organisaties kennen vele spanningsvelden waarbinnen macht, cultuur en interne politiek een belangrijke rol spelen. Het zijn geen statische systemen die op een eenvoudige manier bestuurbaar, beheersbaar en maakbaar zijn. Het zijn levende en dus ook lerende systemen die voortdurend veranderen. Het zijn de medewerkers, de professionals, de managers en bestuurders die samen de organisatie maken. Dat geldt voor organisaties in het bedrijfsleven en in het publieke domein, in de markt en bij de overheid, in een commerciële setting en in sectoren zoals onderwijs, zorg en welzijn.

Doelgroep

Afgestudeerden aan een instelling voor hoger of wetenschappelijk onderwijs met tenminste vier jaar relevante praktijkervaring in leidinggevende, management- of strategische beleidsadviserende functies. De master sluit goed aan bij de leerbehoeften van leidinggevenden, beleidsmedewerkers en adviseurs die:

  • Zich bewust zijn van veranderingen in zowel hun organisatie als de samenleving;
  • De zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen;
  • Een procesblik hebben en centraal in alle dynamiek van verandering de mensen in de organisatie zien staan.

Uitgedaagd in handelen en denken

De deelnemers aan het executive masterprogramma Organisatie, cultuur en management worden uitgedaagd hun denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en de praktijkervaring van anderen. In het concept van ‘werkend leren’ wordt sturen/managen in directe relatie gebracht met de eigen organisatorische context. De opleiding biedt ruime reflectiemogelijkheden op de eigen visie op organiseren, geeft het (theoretisch) perspectief op organiseren en op organisatiecultuur, reikt onderzoeksmatige analysevaardigheden aan en biedt kennis en vaardigheden voor de analyse van interventie- en veranderingsstrategieën.

Lees meer over het studieprogramma

Kleinschalig onderwijs

Het programma Organisatie, cultuur en management  is kleinschalig, met groepen van circa 18 studenten  (met een maximum van 22 studenten) die gedurende twee jaar in vaste samenstelling blijven. Er is volop persoonlijke aandacht en begeleiding, in het bijzonder van de programmacoördinator, die zorgt voor koppeling van de praktijk aan academische competenties maar die ook het individuele leerproces en het groepsproces faciliteert.

Studeren naast het werk

Individuele leerdoelen, collectief leren, kleinschaligheid, betrokkenheid, zelfinzicht én zelfreflectie. Dat zijn de elementen waarmee de executive & masterprogramma’s van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap zich onderscheiden. En daarin koppelen wij je persoonlijke werkervaring aan ons academische onderwijs.

Uitstekende faciliteiten

Als student kun je gebruikmaken van de uitstekende studievoorzieningen van de faculteit, waaronder de moderne universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Je hebt zowel in de bibliotheek als vanuit je werkplek toegang tot Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke publicaties. Ook heb je een ruime keuze aan databanken die toegang geven tot wetenschappelijke artikelen, wetgeving en jurisprudentie.

Aanmelden voor deze master

Organisatie, cultuur en management is een selectieve master. Wil je weten of je in aanmerking komt voor dit programma? 

Bekijk de toelatingseisen

Aanbod executive masters

Bekijk ook de andere executive masters van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap:

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Deeltijd
Studieduur: 
2 jaar (deeltijd)
Start: 
Februari
Deadline: 

Kosten: ons executive onderwijs is niet-bekostigd onderwijs en wordt dus niet gefinancierd door de overheid. Voor professionals geldt voor dit masterprogramma het tarief van €33.950,-. De onderstaande link ('Meer informatie over collegegeld') verwijst naar de tarieven voor bekostigd onderwijs.

 

Collegegeld: 
Totaal bedrag: € 33.950

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
75057
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
Law, Economics and Governance