Het geaccrediteerde masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals versterkt je analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording. Na succesvolle afronding ontvang je de wetenschappelijke graad Master of Science (MSc), vergelijkbaar met de vroegere doctorandustitel.

Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving met oog voor context

Organisaties met een publieke functie vervullen een spilfunctie in allerlei maatschappelijke veranderingen en bestuurlijke processen. Aan de ene kant proberen zij deze ontwikkelingen te sturen, aan de andere kant worden zij hierdoor zelf beïnvloed. Professionals van organisaties met een publieke functie geven aan deze ontwikkelingen zin en betekenis en vertalen ze in beleidsmatig en bestuurlijk handelen.

Dit masterprogramma is direct verbonden aan je eigen organisatiecontext en je persoonlijke ervaring. Je wordt uitgedaagd om je denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. Je ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs- en beleidsprocessen.

Doelgroep

De master is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, adviseurs en beleidsmedewerkers die:

  • Bestuurlijk of beleidsmatig werken in een organisatie met een publieke functie; 
  • Zich bewust (willen) zijn van veranderingen die zich in de samenleving voordoen en in de eigen organisatie; 
  • De zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen.

Werkend leren

Voor deelname aan het masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals gaan we ervan uit dat je in staat bent kritische probleemsituaties uit je eigen beroepspraktijk in te brengen. Jouw praktijkervaring vormt voor dit masterprogramma de basis. Je leert deze ervaring in een bredere context te plaatsen, te reflecteren op wat in je organisatie en in de wereld om je heen gebeurt, en je leert je eigen handelen daarmee te verbinden.

Het concept van werkend leren maakt de leergang praktijkgericht in vergelijking tot gangbare universitaire opleidingen. Gezien vanuit de vaak hectische praktijk van bestuurders en beleidsmakers doen we een stevig beroep op je tijd en concentratie en op je theoretische analyse- en reflectievermogens.

Startdata

Extra editie 2025
Wegens grote belangstelling willen wij een extra editie van het programma organiseren. Hiermee hopen wij te voorkomen dat geïnteresseerden tot 2026 moeten wachten.

Bij voldoende animo kan deze extra editie starten. Interesse? Laat het ons zo snel mogelijk weten via het aanmeldformulier. Zodra zeker is dat deze editie kan starten nemen we contact met je op. 

Editie 2026
In 2026 zal weer een editie volgens de reguliere tweejaarlijkse planning plaatsvinden.

Kleinschalig onderwijs

Het programma Bestuur en Beleid voor professionals is kleinschalig, met groepen van circa 18 studenten  (met een maximum van 22 studenten) die gedurende twee jaar in vaste samenstelling blijven. Er is volop persoonlijke aandacht en begeleiding, in het bijzonder van de programmacoördinator, die zorgt voor koppeling van de praktijk aan academische competenties maar die ook het individuele leerproces en het groepsproces faciliteert.

Studeren naast het werk

Individuele leerdoelen, collectief leren, kleinschaligheid, betrokkenheid, zelfinzicht én zelfreflectie. Dat zijn de elementen waarmee de executive & masterprogramma’s van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap zich onderscheiden. En daarin koppelen wij je persoonlijke werkervaring aan ons academische onderwijs. 

Uitstekende faciliteiten

Als student kun je gebruikmaken van de uitstekende studievoorzieningen van de faculteit, waaronder de moderne universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Je hebt zowel in de bibliotheek als vanuit je werkplek toegang tot Nederlandse en buitenlandse wetenschappelijke publicaties. Ook heb je een ruime keuze aan databanken die toegang geven tot wetenschappelijke artikelen, wetgeving en jurisprudentie.

Aanmelden voor deze master

Bestuur en beleid voor professionals is een selectieve master. Wil je weten of je in aanmerking komt voor dit programma? 

Bekijk de toelatingseisen

Aanbod executive masters

Bekijk ook de andere executive masters van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap:

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Deeltijd
Studieduur: 
2 jaar (deeltijd)
Start: 
Februari
Deadline: 

Let op: ons executive onderwijs is niet-bekostigd onderwijs en wordt dus niet gefinancierd door de overheid. Voor professionals geldt voor dit masterprogramma het tarief van € 27.500. De onderstaande link ('Meer informatie over collegegeld') verwijst naar de tarieven voor bekostigd onderwijs.

Collegegeld: 
Totaal bedrag: € 27.500

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
75057
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
Law, Economics and Governance