Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving met oog voor context
werkervaring ontmoet academische verdieping

Organisaties met een publieke functie vervullen een spilfunctie in allerlei maatschappelijke veranderingen en bestuurlijke processen. Aan de ene kant proberen zij deze ontwikkelingen te sturen, aan de andere kant worden zij hierdoor zelf beïnvloed. Professionals van organisaties met een publieke functie geven aan deze ontwikkelingen zin en betekenis en vertalen ze in beleidsmatig en bestuurlijk handelen.

Het geaccrediteerde masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals versterkt uw analytische kracht bij de tegenstrijdige eisen rondom rationaliteit, legitimiteit en verantwoording. Na succesvolle afronding ontvangt u de wetenschappelijke graad Master of Science (MSc), vergelijkbaar met de vroegere doctorandustitel.

U wordt uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren
Professionals

DOEL VAN HET PROGRAMMA

De master Bestuur en beleid voor professionals is bedoeld voor leidinggevenden, adviseurs en beleidsmedewerkers werkzaam in het publieke domein. De studie is direct verbonden aan uw eigen organisatiecontext en uw persoonlijke ervaring. U wordt uitgedaagd om uw denken en handelen in de praktijk te toetsen aan theoretische kennis en praktijkervaring van anderen en daarop te reflecteren. U ontwikkelt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes om situaties in de professionele beroepspraktijk kritisch en adequaat te hanteren. Kennis van de bestuurs-, beleids- en organisatiewetenschappen draagt bij aan een heldere analyse van bestuurs- en beleidsprocessen.

professionals in gesprek

PROGRAMMABESCHRIJVING

Voor deelname aan het masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals gaan we ervan uit dat u in staat bent kritische probleemsituaties uit uw eigen beroepspraktijk in te brengen. Uw praktijkervaring vormt voor dit masterprogramma de basis. U leert deze ervaring in een bredere context te plaatsen, te reflecteren op wat in uw organisatie en in de wereld om u heen gebeurt, en u leert uw eigen handelen daarmee te verbinden.

Het concept van werkend leren maakt de leergang praktijkgericht in vergelijking tot gangbare universitaire opleidingen. Gezien vanuit de vaak hectische praktijk van bestuurders en beleidsmakers doen we een stevig beroep op uw tijd en concentratie en op uw theoretische analyse- en reflectievermogens.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Bestuurs- en organisatiewetenschap
  • Programma: Bestuur en beleid voor professionals
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
75057
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
Februari
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Totaal bedrag: € 26.350
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance