Studieprogramma

Het masterprogramma start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit: 

  • vier verplichte majorcursussen (30 EC); Communicatie-, media- en auteursrecht, Internationaal Privaatrecht: IE, Industriële eigendom (Octrooien, merken en modellen en Het civiele proces; 
  • Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules waar je uit kan kiezen en een verplichte onderzoeksmodule voor het maken van een onderzoeksopzet) (15 EC);
  • het Onderzoeks- en scriptietraject, met speciale aandacht voor Legal Tech, resulterend in een scriptie (15 EC).

Je kunt het studieschema van het masterprogramma Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie ook als PDF-bestand downloaden. Houd er rekening mee dat de namen van de cursussen volgend jaar kunnen veranderen.

Capita Selecta

Capita Selecta zijn zogenaamde ‘carrouselvakken’, waarbinnen je een aantal modules volgt. Ieder jaar kun je kiezen uit een wisselend aanbod van actuele onderwerpen, in de vorm van modules van drie weken. Zo'n module is een korte, hevige ‘onderdompeling’ in een juridische kwestie van beperkte omvang, waarbij je in kleine werkgroepen meer leert over casussen uit de praktijk.

Onderwijs- en toetsvormen

Er zijn verschillende onderwijs- en toetsvormen binnen dit programma: 

Studenten specialiseren zich in de grote gebieden van het IE-recht en hebben daarnaast veel ruimte om specifieke interesses uit te diepen.

Stage

Hoewel er binnen het curriculum geen ruimte voor is opgenomen, is het toch mogelijk om een stage te doen bovenop het reguliere programma. Je kunt deze dan na goedkeuring door de programmaleider laten vermelden op je cijferlijst. Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

Legal Skills Academy

Het departement Rechtsgeleerdheid neemt het onderwijs in vaardigheden heel serieus en heeft daarom zowel de professioneel juridische als de academische vaardigheden in al zijn masteropleidingen geïntegreerd. Ook de nieuwe Legal Skills Academy brengt het vaardigheidsonderwijs voor het voetlicht waardoor je wanneer je de masteropleiding hebt afgerond niet alleen vakkundig bent op het gebied van het complexe Intellectueel Eigendomsrecht, maar ook het vertrouwen en de vaardigheden hebt die nodig zijn om als professional werkzaam te zijn in de juridische praktijk. Jouw deelname aan onder meer pleitwedstrijden, het schrijven van blogs en onderhandelingsoefeningen maakt dat je waardevolle ervaring opdoet in het toepassen van de juridische praktijk en dat jouw CV opvalt in een concurrerende arbeidsmarkt.

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Honoursprogramma’s zijn er binnen Rechtsgeleerdheid en universiteitsbreed en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Lees hier meer over het Honours onderwijs.