Testimonials

In deze film vertelt Romée over het masterprogramma Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie.


De vakken worden gedoceerd door academici, advocaten en mensen uit het bedrijfsleven

Fleur Uitterhoeve

Na een bachelor gevolgd te hebben aan een andere universiteit, koos ik vol enthousiasme voor de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie aan de UU. Tijdens de Master’s Open Day werd het mij meteen duidelijk dat de docenten een gevarieerd team vormden uit verschillende beroepspraktijken. Zo werden de vakken gedoceerd door academici, advocaten en mensen uit het bedrijfsleven. Ik geloof dat deze aantrekkelijke combinatie een goede voorbereiding geeft op de toekomst.

De keuzevakken Capita Selecta bieden ruimte voor eigen invulling binnen het masterprogramma. Tijdens de drie weken waarin het keuzevak (een caput geheten) wordt gedoceerd duik je diep in een onderwerp waarbij de opdracht waarop je wordt beoordeeld uitdagend, maar vooral ook leuk is. Zo moest ik voor de caput Online Auteursrecht een conclusie schrijven als advocaat-generaal bij het Hof van Justitie over een kwestie in de DSM-richtlijn. Het is bijna een verfrissend einde van het semester in vergelijking met de ‘traditionele’ wijze van het afsluiten van een vak, met tentamens.

Ten slotte is het Onderzoeks- en scriptietraject ‘tailor made’ voor elke wens die een masterstudent maar kan hebben. Het traject begint al bij de start van het studiejaar en stimuleert je om verschillende onderwerpen te ontdekken. Daarna is er voldoende hulp en feedback omtrent het kiezen van jouw uiteindelijke scriptie onderwerp en volgen de onderzoeksopzet en de schrijffase. Dit lange traject heb ik als positief ervaren. Al met al is de master Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie echt een aanrader!

—  Fleur Uitterhoeve, LLM Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie


De vakken werden gegeven op het snijvlak van de wetenschap en de beroepspraktijk

Het afwisselende aanbod aan gastcolleges van sprekers uit de advocatuur, de rechterlijke macht, de toezichthouder en wetgevende instanties vormde een mooie kennismaking met het werkveld. De vakken werden gegeven op het snijvlak van de wetenschap en de beroepspraktijk, hetgeen erg aanspreekt.

Frans-Jan Hulsbergen, Advocaat  Le Poole Bekema


IE-recht daagt je uit tot denken op hoog abstract en concreet niveau

Het IE-recht is een spannend en mooi vakgebied, dat je uitdaagt tot denken op hoog abstract en heel concreet niveau en dat een internationale oriëntatie vraagt. IE-rechten moeten het bij uitstek hebben van de handhaving in het civiele proces, gedegen kennis van het IE-procesrecht maar ook van het algemene civiele procesrecht en het IPR is daarom van het grootste belang voor wie in de IE werkzaam wil zijn. Het Utrechtse masterprogramma biedt dat allemaal, inclusief uitstekende en enthousiaste docenten!

Mr. E.J. Numann, Vice-president Hoge Raad


De vakken hebben mij goed voorbereid op de vraagstukken waar ik dagelijks mee te maken krijg in mijn werk

Het vakkenaanbod biedt een brede privaatrechtelijke basis, maar gaat ook de diepte van het IE-recht in. Met name de vakken Innovation law en Data Protection hebben mij goed voorbereid op de verschillende vraagstukken waar ik dagelijks mee te maken krijg in mijn werk als IE-advocaat voor nationale en internationale cliënten.

Iris van der Wal, Advocaat LXA Advocaten


Oplossingen voor de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen

In de IE-praktijk komen recht, economie en techniek samen. Het gaat om oplossingen voor de problemen van vandaag en de uitdagingen van morgen. Er wordt dan ook een beroep gedaan op je analytisch vermogen, creativiteit en nieuwsgierigheid. Onontbeerlijk is een gedegen kennis van het procesrecht, het IPR, bepaalde aspecten van het mededingingsrecht en de verschillende rechten die onderdeel vormen van of aanpalend zijn aan het IE-rechtsgebied. Het IE-master programma in Utrecht brengt al die onderwerpen tezamen met docenten uit zowel academie als rechtspraktijk. Het biedt daarmee een prima startpunt voor een verdere carrière.

Gertjan Kuiper, Partner, De Brauw Blackstone Westbroek