Carrièreperspectieven

In deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan wat de beroepspraktijk vraagt: 

  • Goede kennis van het vakgebied Intellectueel eigendomsrecht;
  • Stevige nationale en internationale kennis van het procesrecht;
  • In staat zijn om je in korte tijd een nieuw of vernieuwd onderwerp eigen te maken, om snel de ontwikkeling van een leerstuk of regel te doorgronden;
  • Ontwikkelingen in het recht kunnen benoemen, analyseren en plaatsen in een Europees, internationaal, maatschappelijk en politiek kader;
  • In staat zijn om zelfstandig onderzoek te verrichten naar dit geldend recht;
  • Zelfstandig juridisch werk kunnen verrichten.

De beroepspraktijk verlangt in toenemende mate juristen die specialist zijn op het gebied van IE-recht. Elk gerecht heeft rechters en griffiers die specialist zijn op het gebied van Intellectueel eigendomsrecht en de Haagse gerechten hebben zelfs IE-kamers met rechters/raadsheren die zich uitsluitend of hoofdzakelijk bezighouden met IE-geschillen. Ook in de advocatuur is een grote behoefte aan goed opgeleide IE-juristen, voor zowel specialistische secties op de grote kantoren aan de Amsterdamse Zuidas, als in het bedrijfsleven waar IE in de informatiesamenleving een steeds belangrijker vakgebied is geworden.
Eenmaal afgestudeerd kun je direct aan de slag in de procespraktijk (advocatuur, rechterlijke macht), het bedrijfsleven, de creatieve en innovatieve sector, of bij organisaties op het terrein van IE. Je kansen liggen in Nederland én in het buitenland. Vanwege de toename en complexiteit van IE-geschillen zijn zowel Zuidas-kantoren als (internationale) kantoren die zich specialiseren in het IE-recht, zogenaamde IE-boutiques, voortdurend op zoek naar juristen met specialistische kennis van intellectueel eigendomsrecht.

Prof. mr. drs. Madeleine de Cock Buning vertelt over de inhoud van het programma en de rechtspraak van de toekomst: 

Naar de arbeidsmarkt 

Juristen met een specialistische kennis van het Intellectuele eigendomsrecht, met een stevige privaatrechtelijke basis en kennis van nieuwe technologieën en innovaties, zijn in veel advocatenkantoren nu al onmisbaar. Door de vele, elkaar snel opvolgende technologische innovaties en ontwikkelingen en de toenemende inbedding van technologie in de maatschappij, zal de vraag naar in IE gespecialiseerde advocaten alleen maar toenemen. Het masterprogramma Intellectueel eigendom, recht en innovatie bereidt je voor op de juridische beroepspraktijk. Na je afstuderen kun je veelal direct nationaal of internationaal aan de slag als bedrijfsjurist, in de rechterlijke macht, bij grote advocatenkantoren op de Zuidas, of bij de meer specialistische IE-kantoren (de zogenaamde IE-boutiques. Na dit masterprogramma kun je bijvoorbeeld gaan werken als:

  • Advocaat in de (proces)praktijk
  • Rechter in de rechterlijke macht met bijzondere expertise in IE
  • Bedrijfsjurist in de creatieve en innovatieve sector

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie 

Veel studenten leggen contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De faculteit heeft goede banden met de beroepspraktijk. Ook de studie- en studentenverenigingen vervullen hierin een belangrijke rol. Regelmatig organiseren zij bedrijfscontactdagen, seminars en congressen.

UU Career Services

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.