Testimonials

Wytse Brongers, alumnus Fysiotherapiewetenschap en manager fysiotherapie bij Julius Gezondheidscentra

Alumnus Wytse die recht in de cameralens kijkt

"Fysiotherapeuten zijn over het algemeen doeners. Je kan je als fysiotherapeut opsluiten in je praktijk en hele dagen ‘patiënten draaien’. Het leek mij leuker om meer te weten te komen en me te verdiepen in het vak fysiotherapie. Ik wist na de bachelor weinig over wetenschap en begon daarom aan de master Fysiotherapiewetenschap, zodat ik makkelijker de vertaalslag kon maken van bewezen effectieve inzichten en behandelingen (evidence-based) naar de vragen in de praktijk. Dat kan pas als je het goed begrijpt. Doorvragen bij de patiënt, wat bedoelt iemand nou, wat is de echte hulpvraag? De waarde van wetenschap kan je daar goed naast leggen. Wanneer kan een patiënt bijvoorbeeld weer traplopen met een nieuwe knie? Wat zegt de wetenschap daarover?

Het is een studie die heel goed in elkaar zit, en je alle mogelijkheid geeft om je te ontwikkelen. In het tweede jaar heb ik gekozen voor het keuzevak: Leadership & Healthcare. Dan maak je kennis met leiderschap in de zorg. Ik kon een directeur van een grote verpleeginstelling gedurende een dag volgen. Ik ben ook bij de Nederlandse Zorgautoriteit gaan kijken en heb bij directies van ziekenhuizen interviews gedaan. Dat is helemaal afhankelijk van je interesse.

Wat mij vooral raakte was de leeromgeving die bij Fysiotherapiewetenschap werd gecreëerd. Met een groep totaal verschillende en kritische fysiotherapeuten/beweegprofessionals waren we allemaal geïnteresseerd in beweegzorg van nu en de toekomst. Je ziet iedereen groeien en zich ontwikkelen. Daar komt nog bij dat je leert en werkt in de mooie leeromgeving van de universiteit. Dat blijft toch wel een magische plek. Op de fiets terug naar huis kreeg ik daar altijd een goed gevoel over. Het kan natuurlijk niet altijd leuk zijn, het is ook echt wel hard werken, maar dat mag ook. Het komt je niet vanzelf aanwaaien. Ik heb het allemaal mee kunnen nemen naar volgende ervaringen en uitdagingen.

Op het moment heb ik een gevarieerde werkweek. Ik ben manager fysiotherapie bij Julius Gezondheidscentra in Leidsche Rijn. Zelf werk ik ook nog enkele dagen in de praktijk, als fysiotherapeut en leefstijlcoach op leefstijlinterventies. Knieartrose, mijn afstudeeronderzoek tijdens de opleiding, komt daar ook nog wel zijdelings in terug. Ook bij mensen met overgewicht of obesitas is dit een klacht die vaker voorkomt. Verder werk ik samen in regio- en wijkgerichte netwerken en activiteiten rondom gezondheidszorg en ben ik betrokken bij de richtlijnontwikkeling Obesitas. Ten slotte ben ik nog projectleider bij een COVID-nazorg programma. Ongetwijfeld had ik zonder deze opleiding ook een leuke baan gevonden, maar fysiotherapiewetenschap is echt een kantelpunt geweest in mijn carrière. Ik heb de studie als ‘’life changing’’ ervaren je leert hier alles over wetenschap, je kunt er als leidinggevende een opstapje maken, maar ook als praktiserend fysiotherapeut brengt het je iets. Praktijk, wetenschap, leiderschap en onderwijs: op al deze fronten kan je iets met fysiotherapiewetenschap." 

Martine Botjes, student Fysiotherapiewetenschap en fysiotherapeut op de poliklinische revalidatie van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn

Foto van Martine Botjes, student Fysiotherapiewetenschap

"Ik ben in september 2018 begonnen met de master, nadat ik eerst mijn wiskunde op vwo-niveau had gebracht en de premaster had gevolgd. De stof die we het eerste semester kregen, is nog heel breed. Ik kan wat ik geleerd heb nu in het tweede semester inzetten om ook meer inhoudelijk de diepte in te gaan. In onze werkgroep moesten wij bijvoorbeeld een onderzoekaanvraag opstellen voor een onderzoek naar de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij de ziekte ALS.

We hebben in kaart gebracht waaruit de gebruikelijke zorg bestaat, en wat wel en niet bekend is over effecten van behandelingen. Dat doe je door de wetenschappelijke literatuur in te duiken. Bij voorkeur ga je samen met patiënten op zoek naar een relevante onderzoeksvraag voor de dagelijkse praktijk. Vervolgens maak je een gedetailleerd onderzoeksplan wat je indient bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie.

We hebben de hele vrijdag van negen tot vijf onderwijs. Thuis ben ik nog zo’n dag à anderhalve dag bezig met de studie. Ik ben daarvoor minder gaan werken. Ik werk nu 27 uur per week verdeeld over drie dagen. Ik vind zo’n hele onderwijsdag best een zit, maar de docenten zijn enthousiast en laten de leerstof aansluiten op de praktijk, zelfs bij statistiekonderwijs. Online kun je veel van de colleges terugkijken wat ik heel prettig vind.

De fysiotherapeuten met wie ik de opleiding volg, komen uit het hele land. Sommigen hebben veel ervaring in het vak en anderen komen net van het hbo. Persoonlijk denk ik dat het een voordeel is om al enige werkervaring te hebben. Hierdoor weet je wat beter wat er speelt in de dagelijkse praktijk. Deze ervaringen kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het opstellen van onderzoeksvragen.

Wat ik al heb geleerd is om mijn handelen als fysiotherapeut wetenschappelijk te onderbouwen. Ik zoek op wat de wetenschap zegt over bepaalde behandelingen. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Ik vind het wel belangrijk dat wetenschappelijke aspecten geïmplementeerd worden op de werkvloer. Daar kun je als fysiotherapeut met één been in de praktijk en één been in de wetenschap, dus bij helpen. Zo bespreek ik regelmatig met mijn collega’s wat ik in mijn opleiding heb geleerd."