Studieprogramma

Het studieprogramma duurt twee jaar en bestaat uit acht cursussen, inclusief keuzeonderwijs en profilering.

Het onderwijs van Fysiotherapiewetenschap valt onder de opleiding Klinische gezondheidswetenschappen en wordt voor een deel gezamenlijk aangeboden met de andere masterprogramma’s van deze opleiding: Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals en Verplegingswetenschap.

Het onderwijs vindt plaats op de vrijdag. Bij het afstudeeronderzoek wordt je geacht minimaal 2 dagen per week bij je onderzoeksstageplaats aanwezig te zijn.

Studieopbouw

In het masterprogramma krijg je methoden en technieken aangereikt waarmee je het systematisch handelen van fysiotherapeuten in beeld krijgt. Daarmee ga je in het tweede jaar zelf een onderzoek opzetten (onderzoeksdesign maken) en uitvoeren in de praktijk.

Locatie

Het Hijmans van den Berghgebouw (HvdB-gebouw) is ons oorspronkelijke onderwijsgebouw, gesitueerd op de hoek van het UMC Utrecht. Momenteel vindt hier een renovatie plaats. Deze renovatie is ingrijpend en lawaaiig waardoor het HvdB-gebouw voor langere tijd gesloten is. De onderwijsactiviteiten vinden zolang plaats in andere ruimtes die voldoen aan de eisen van kwalitatief goed onderwijs. Gelukkig zijn deze alternatieve onderwijsruimtes op loopafstand van het HvdB-gebouw in het Utrecht Science Park of in het UMC Utrecht zelf.

Onderwijsvormen

In de onderwijsvormen staan kleinschaligheid, actieve studentenparticipatie en zelfstudie centraal.

Zoek je extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Lees meer over de honoursprogamma's