Carrièreperspectieven

Afgestudeerde fysiotherapiewetenschappers zijn in diverse functies werkzaam op het gebied van toegepast onderzoek, zorginnovatie en kwaliteitszorg.

Je kunt hierbij denken aan functies als wetenschappelijk onderzoeker, beleidsmedewerker of stafmedewerker kwaliteitszorg, zelfstandig adviseur op het gebied van inhoudelijke en organisatorische zorgvraagstukken, manager zorg of wetenschappelijk medewerker in zorginstellingen waaronder (academische) ziekenhuizen, bij ziektekostenverzekeraars of nationale onderzoeksinstellingen. Daarnaast zijn er diverse fysiotherapiewetenschappers actief als docent binnen het hoger en wetenschappelijk onderwijs. 

Je bent betrokken bij het ontwikkelen, verspreiden, invoeren en evalueren van een wetenschappelijk onderbouwd zorgaanbod van de fysiotherapie in de gezondheidszorg. Daarnaast geef je vorm en inhoud aan de professioneel inhoudelijke organisatie van zorgprocessen.

Van de afgestudeerden heeft ruim 90% binnen een jaar een functie die aansluit bij de opleiding.

De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat jij je als geneeskundestudent al tijdens je studie oriënteert op de arbeidsmarkt en helpt jou daar graag bij. 

UU Career Services

Career Services helpt studenten van de UU om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Je kan bijvoorbeeld trainingen volgen op het gebied van loopbaanoriëntatie, sollicitatievaardigheden of het schrijven van een sollicitatiebrief.
Meer informatie over career services vind je op de website van UU Career Services.

UU Carrièredag

Een keer per jaar organiseert de Universiteit Utrecht een Carrièredag. Tijdens deze dag kan je deelnemen aan workshops en
trainingen om je professionele skillset te ontwikkelen of om je cv te laten checken. Ook is er een carrièrebeurs waar je recruiters kan ontmoeten. Nieuwsgierig? Lees meer op de website van de UU Carrièredag