Testimonials

"Je vakkennis is echt de basis, met de keuzevakken kun je verdiepen."

Hilco Elshout, alumnus

Tijdens de middelbare school had ik twee enorme interesses: muziek en taal. Ik besloot om meer te gaan doen met het laatste omdat het me zo mooi leek om mezelf ook over de grens verstaanbaar te maken en echt contact te kunnen maken met een cultuur. Tijdens de bachelor Duitse taal en cultuur had ik gesprekken met een studieadviseur over hoe ik het beste het onderwijs in kon rollen. Ik kom uit een echt onderwijsgezin, mijn vader is ook leraar Duits. Omdat ik opgeleid wilde worden tot een vakinhoudelijk expert, besloot ik dat een tweejarige master het beste bij me paste. Het werd Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie in Utrecht.

Tips in de groepsapp
Tijdens de introweek waren er allerlei activiteiten met de verschillende richtingen binnen de Graduate School of Teaching. Er werd gelijk een groepsapp aangemaakt en daarin deelde iedereen gedurende de opleiding tips en adviezen. Ook met de docenten is het contact altijd prettig geweest, de begeleiding was ontzettend goed. Het is ook erg persoonlijk ingericht. Zo word je gekoppeld aan een docent met wie je contact kunt opnemen als je vragen hebt. Bovendien is het een kleinschalige studie, waardoor iedereen elkaar goed kent.

Het pedagogische deel
Voordat ik met de master begon, werkte ik al bij een taleninstituut. Lesgeven aan een klas pubers was nieuw voor mij, dus dat was even schakelen toen ik met mijn stage begon. Ik had gelukkig een heel fijne stagebegeleider, die de zenuwen gelijk wegnam. Al na de eerste les liet mijn stagebegeleider weten dat de leerlingen me al als docent zagen en hun vragen ook direct aan mij stelden in plaats van aan hem. Dat pedagogische deel heeft me altijd gelegen en ging redelijk vanzelf.

Door de combinatie van colleges en stage kun je gelijk in de praktijk toeten of iets aanslaat.

In de praktijk toetsen wat werkt
Qua vakdidactiek heb ik tijdens de master veel geleerd; wat voor de ene leerling werkt, werkt voor de ander juist niet en daar moet je als docent op inspelen. In colleges leer je over de theorie en dan kun je dat tijdens de stage een beetje uitproberen. Je zit niet alleen met je neus in de boeken, maar kunt gelijk in de praktijk toetsen of iets aanslaat. Neem bijvoorbeeld een autistische leerling, die gaf ik juist de vrijheid om in zijn eentje iets aan te vliegen, terwijl zijn klasgenoten in groepjes werkten. Aan het eind van de rit heb je wel een beetje meer in de smiezen hoe de leerlingen leren en hoe ze op jou reageren.

Verdiepende keuzevakken
De opleiding is erg praktijkgericht, maar gelukkig is ook de theoretische kant van het leraarschap verankerd in de opleiding. Je vakkennis is echt de basis. Met de keuzevakken kun je je verdiepen. Ik koos bijvoorbeeld voor Leerpsychologie omdat ik wilde ontdekken hoe ik mijn vak op zo’n manier kan onderwijzen dat er zoveel mogelijk leerrendement ontstaat. Ik koos ook voor Erfgoededucatie omdat daar mijn vakinhoudelijke interesse heel sterk ligt. Het is mooi dat je die keuzeruimte hebt.

Leerlingen voorbereiden op hun toekomst
In mijn lessen probeer ik veel nadruk te leggen op cultuur, naast literatuur en grammatica. Ik vind het geweldig om met pubers te werken. Om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst en daar deel vanuit te maken. Ze groeien op in een samenleving waarin ze te maken hebben met verschillende talen en culturen. Zeker als ze later in een internationale context gaan werken, is Duits belangrijk. Maar ook het stukje vorming dat je als leraar kunt doen, vind ik mooi. De pedagogische invalshoek die je kiest verschilt per klas, of eigenlijk per leerling. Ik probeer ze een beetje normen en waarden bij te brengen en te leren hoe je met elkaar omgaat. Een stukje burgerschap dat ook mooi aansluit bij het kerndoel van mijn vak: de bevordering van ‘prettig samenleven’ met onderling begrip en wederzijds respect.

Thuiskomen met nieuwe energie
Toen ik nog bezig was met de master heeft mijn stageschool me een baan aangeboden. Daar ben ik toen niet op ingegaan, omdat ik me volledig op de studie wilde concentreren. De directeur van een andere school binnen dezelfde stichting als mijn stageschool attendeerde mij via LinkedIn op een vacature in het nieuwe schooljaar. Zo is het balletje gaan rollen en inmiddels heb ik op die school een tijdelijk contract, dat bij gebleken geschiktheid over zal gaan in een vaste aanstelling. Ik haal echt enorm veel voldoening uit mijn werk. Elke dag kom ik thuis met nieuwe energie.

Hilco Elshout is alumnus Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie en is nu docent Duits op een middelbare school.

"Als je een band opbouwt met leerlingen, delen ze problemen én leuke momenten met je."

Gitte Verschure, alumna

Dat ik het onderwijs in wilde, wist ik al vroeg. Het lesgeven zit me in het bloed. Mijn oma stond voor de klas, mijn vader is leraar en nu treed ik in hun voetsporen. Direct na mijn middelbare school ben ik gestart met de hbo-lerarenopleiding. Toen ik klaar was, was ik vrij jong en wilde ik nog graag verder studeren. Bovendien wilde ik les kunnen geven in de bovenbouw. Ik stapte over naar een premaster aan de Universiteit Utrecht. Omdat ik al een tweedegraadsbevoegdheid had, kon ik de master Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie in 1,5 jaar tijd doen.

Blijven groeien
Het verschil met mijn eerste opleiding is de wetenschappelijke kant en benadering. Een typisch universitair vak is taalverwerving, waarbij je ingaat op hoe taalleerprocessen tot stand komen. Maar ook didactiek en pedagogiek komen uitgebreid aan de orde. In colleges ben je met theorie bezig en tijdens de stages kun je uitproberen wat er wel en niet werkt. Zo ontdek je wat bij jou als docent past. En bij de groep die je voor je hebt. Die is steeds weer anders. Er zijn niveauverschillen en er kan ordeverstorend gedrag zijn. Daar moet je allemaal op kunnen reageren. En daar groei je in. Toen ik tijdens de master opnieuw stage ging lopen, verliep alles gelijk soepeler dan de eerste keer. Je leert de fijne kneepjes van het vak pas echt als je daadwerkelijk voor de klas staat.

Tijdens de stages kun je uitproberen wat er wel en niet werkt. Dan leer je de fijne kneepjes van het vak.

De docent maakt het vak
Als er een leuke docent staat, brengt diegene het enthousiasme over de taal ook echt over. De afgelopen jaren ben ik nog verder in de taal gegroeid en ik heb de stages goed doorlopen. Binnenkort start ik als docent in de onder- en bovenbouw. Ik word ook gelijk mentor, dus blijf mezelf ontwikkelen.

Lief en leed
Het geeft voldoening als je ziet dat leerlingen stappen vooruit maken. Als je een band met ze opbouwt delen ze problemen, maar ook de leuke momentjes met je. Dat is het mooie van dit vak. Dit past gewoon bij mij.

Gitte Verschure is alumna Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie en is nu docente Duits op een middelbare school.