Carrièreperspectieven

Het arbeidsmarktperspectief voor een beginnende Leraar Duits is al een aantal jaren zeer goed.

Aan de slag als leraar

Na je afstuderen heb je een masterdiploma én een eerstegraads onderwijsbevoegdheid Duits. Je bent daarmee bevoegd om in het voortgezet onderwijs te doceren, ook in de bovenbouw van havo/vwo. De arbeidsmarktperspectieven voor docenten Duits zijn in Nederland zeer goed.

Bevoegdheid CKV

Naast Duits ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven.

Wat maakt een goede docent?

Wat is de waarde van een docent? En wat maakt iemand een goede docent? Docenten van verschillende scholen gaan in gesprek met hun leerlingen. Dat levert openhartige gesprekken op, en misschien nog meer inspiratie om voor dit mooie vak te kiezen.

Andere functies

De Utrechtse universitaire lerarenopleiding is ook een goede voorbereiding op andere functies in de educatieve sector, zoals:

  • docent in het hbo
  • functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
  • medewerker bij uitgeverij
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek
  • functie in bedrijfsleven (klantpresentaties)
  • schoolleider (coördinatie, management, coaching van leraren)