Studieprogramma

Het masterprogramma Communicatie en organisatie duurt anderhalf jaar (90 EC). Een studiejaar is verdeeld in twee semesters, die ieder uit twee blokken bestaan. 

Studieopbouw

De master bestaat uit verplichte cursussen, een onderzoeksseminar en een praktijkproject. Bekijk het studieschema

Jaar 1

In het eerste jaar volg je negen verplichte cursussen, die zijn onder te verdelen in:

 • Een basiscursus
 • Vier domeincursussen, over de domeinen waarop organisaties communiceren.
 • Vier vaardigheidscursussen

Daarnaast volg je een onderzoeksseminar, waarin je in een groep van zes studenten een individueel communicatieonderzoek uitvoert. Seminars uit vorige jaren gingen bijvoorbeeld over:

 • communicatie van/met chatbots op sociale media
 • communicatie op de eerste hulp en in de ambulance
 • de begrijpelijkheid van infographics
 • strategieën voor reputatieherstel na seksueel-grensoverschrijdend gedrag

Jaar 2

In het tweede jaar sluit je de master af met een individueel praktijkproject. Dit project kent een stagedeel waarin je meewerkt aan communicatietaken in de organisatie. Daarnaast voer je een praktijkonderzoek uit waarin je een concreet communicatieprobleem analyseert en oplossingen ervoor aandraagt.

Onderwijsvormen

 • werkcollege
 • practicum
 • groepswerk
 • zelfstudie
 • stage

In onze cursussen is het werkcollege de belangrijkste werkvorm. De practica worden vooral gebruikt voor het aanleren van vaardigheden zoals interviewen, schrijven en data-analyse. Je werkt – net als in de praktijk – regelmatig samen met een of twee anderen. Hoorcolleges worden alleen gebruikt voor presentaties van praktijkprofessionals (waaronder alumni).

De cursussen hebben wekelijks ongeveer tien contacturen verdeeld over drie dagen. Je besteedt dus driekwart van de week aan zelfstudie, groepswerk, etc.

Praktijklezingen

Het programma organiseert regelmatig praktijklezingen waar communicatiespecialisten uit het veld hun kennis en ervaring delen met de studenten. 

Praktijkproject

Daarnaast is het halfjaarlijkse praktijkproject een uitstekende voorbereiding op de arbeidsmarkt. Tijdens dit traject werk je de halve week mee met het communicatieteam in een organisatie. De andere helft van je tijd besteed je aan een praktijkonderzoek. Je komt af en toe terug naar Utrecht om met je docent te praten en je ervaringen te delen in je intervisiegroep.

Toetsmethoden

 • tentamens
 • analyseverslagen
 • onderzoeksverslagen/-voorstellen
 • adviesrapporten
 • presentaties

Extra uitdaging

Zoek je een extra uitdaging?

Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken, zijn er verschillende opties. Zo biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Honoursprogramma’s zijn er op universiteitsbreed niveau en geven je de kans om naar vraagstukken te kijken die buiten jouw specialisatie vallen. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding.

Lees meer over een extra uitdaging