Studieprogramma

Het masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals start om het jaar in februari. Het totale studieprogramma bestaat uit twaalf cursussen. De onderwijsdagen zijn eens per twee weken en vinden plaats op vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur.

Studieopbouw

Het eerste studiejaar legt de basis voor de belangrijkste thema’s uit de bestuurs- en organisatiewetenschap en het doen van onderzoek. In het tweede jaar vindt verdieping op deze thema’s plaats en sluit je de master af met een afstudeeronderzoek op basis van een zelf te kiezen onderwerp.

Schema studieprogramma

Jaar 1

 • Openbaar bestuur in beweging (4 EC)
 • Organiseren en organisaties (5 EC)
 • Actuele klassiekers (5 EC)
 • Beleid maken en sturen (5 EC)
 • Mondelinge toets: Bestuur & Beleid synthese (2 EC)
 • Onderzoek en wetenschapsfilosofie (5 EC)

Jaar 2

 • Publiek management (4 EC) 
 • Sturing en verandering in organisaties (4 EC)
 • Besturen in internationaal perspectief (4 EC)
 • Normatieve en ethische dillema's (4 EC)
 • Publieke verantwoording (3 EC)
 • Afstudeeronderzoek (15 EC)

Studiebelasting

De opleiding heeft een studielast van 1600 studie-uren (60 EC), verspreid over twee jaren. De feitelijke studielast is afhankelijk van jouw individuele kwaliteiten en wijze waarop je in staat bent de praktijkonderdelen in het werk te integreren. Je dient rekening te houden met een belasting van circa 20 uur per week, inclusief de onderwijsdagen.

Onderwijsvormen

 • Interactieve hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Literatuurbesprekingen
 • Presentaties en co-referaten
 • Cases en simulaties
 • Individuele - en groepsopdrachten

Steeds staat de interactie tussen jou en de docent en tussen jou en je medestudenten cen­traal. Er wordt in groepen van 4 à 5 gewerkt en is er persoonlijke begeleiding bij het afstudeeronderzoek.

toetsmethoden

Toetsmethoden

 • essay
 • paper
 • beleidsnotitie
 • wetenschappelijke kritiek
 • tentamen
 • case
 • presentatie
 • co-referaat