Executive master voor managers in organisaties met een publieke functie

De executive master Management van Publieke Vraagstukken (MPV) is een officieel geaccrediteerd Master of Science-programma (MSc). Dit masterprogramma is speciaal ontwikkeld voor managers in organisaties met een publieke functie. Persoonlijke begeleiding is een belangrijk kenmerk van deze master.

Uitdagingen in publieke organisaties herkennen en vertalen

Organisaties met een publieke functie, bijvoorbeeld in de non-profit sector, zijn continu in beweging door maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Dit zorgt voor spanningsvelden, paradoxen en dilemma’s. 

In deze opleiding leert u als professional om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken. U leert daarbij de complexiteit, ambiguïteit en onzekerheden te hanteren die met deze uitdagingen gepaard gaan.

Doelgroep

Deze executive master is bedoeld voor ervaren leidinggevenden (bestuurders, directeuren en managers), (senior)beleidsmedewerkers en adviseurs.

Deze master sluit goed aan bij de leerbehoeften van leidinggevenden die:

 • hun managementfunctie willen verdiepen en verbreden;
 • op het punt staan een overstap te maken naar een positie op leidinggevend strategisch niveau;
 • de balans van hun loopbaan willen opmaken. 

Inhoud

Het masterprogramma heeft een flexibele modulaire opzet. U kunt zelf bepalen wanneer u start en in welke volgorde u de onderdelen volgt. De master bestaat uit 6 modules, gevolgd door een afstudeeronderzoek:

 • Ontwikkelingen in het publiek domein
 • Managen van publieke vraagstukken
 • Leiderschap in verandering
 • Organiseren om te presteren
 • Onderzoekslab
 • Veranderen en leren

Lees meer over het onderwijsprogramma of download de brochure (pdf).

Programmacoördinator

Heeft u inhoudelijke vragen over het programma? Vraag het de programmacoördinator: 
drs. Gerolf Pikker.

Aanmelden voor deze master

Meld u direct aan voor een wederzijds intakegesprek of lees eerst meer over toelating en aanmelding.

Heeft u vragen over toelating en aanmelding? Neem contact op met Hanneke Plugge (projectassistent).

Onderwijsaanbod voor professionals

Benieuwd welke opleidingsmogelijkheden de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie nog meer biedt voor professionals? Bekijk ons aanbod van executive onderwijs.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en organisatiewetenschap
 • Programma: Management van Publieke Vraagstukken
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
75057
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
5 x per jaar
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Totaal bedrag: € 25.950
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance