Carrièreperspectieven

Onze afgestudeerden versterken hun functioneren op academisch werk- en denkniveau en maken in veel gevallen een verdere stap naar strategische of leidinggevende posities in hun eigen organisatie of elders.

Na afloop van de master beschik je over de volgende academische en professionele kennis en vaardigheden:

  • kennis van actuele vraagstukken van bestuur en beleid en het wetenschappelijke en publieke debat hierover;
  • kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en organisatiewetenschappen;
  • kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van bestuur en beleid;
  • inzicht in de rol van de rol van onderzoek en advisering bij het bedenken van, besluiten over en sturen van beleid; toepassing hiervan in de dagelijkse (beleids)praktijk.

De studie heeft mijn huidige functie en mijzelf verrijkt en verbreed.

Naar de arbeidsmarkt

Mogelijke functies om naar door te groeien zijn bijvoorbeeld:

  • strategisch beleidsadviseur
  • programma/afdelingsmanager
  • directeur/bestuurder
  • leidinggevende publiek/not-for-profit

Academische carrière

Een van de mogelijkheden na het afstuderen is om te promoveren dit kan bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus de titel doctor. De promotieplaatsen van  Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht zijn gekoppeld aan onderzoeksprogramma’s.  Wanneer er een plaats vrijkomt, is die te vinden onder vacatures.