Public Outreach 2020

01-09-2020 Dát is nou evolutie! Video voor Studium Generale met Edwin Pos, Ecology and Biodiversity. Edwin Pos ontkracht mythes en legt uit hoe alles in de biologie te verklaren is in het licht van evolutie. Hij neemt je in vogelvlucht mee door de geschiedenis van de evolutiebiologie. Van de oude Grieken via Charles Darwin tot nu. Waarom zien mensen eruit zoals ze eruitzien? En hoe snel gaat evolutie eigenlijk?

24-11-2020 Redt biodiversiteit ons in een veranderend klimaat? Studium Generale Utrecht lecture door Merel Soons, Ecology and Biodiversity. De opwarming van de aarde en het verdwijnen van biodiversiteit bedreigen het voortbestaan van het leven. Bioloog prof. Merel Soons onderzoekt het aanpassend vermogen van planten. Kunnen zij ons helpen de klimaatcrisis te overleven?

23-11-2020 De UU wil een rol spelen in het herstel van de biodiversiteit Artikel in DUB van Universiteit Utrecht met Merel Soons, Ecology and Biodiversity. Buiten dat het Deltaplan Biodiversiteitsherstel een catchy naam heeft, willen we graag weten wat het plan precies omvat, en hoe de doelen worden bereikt. Daarom sprak DUB met hoogleraar Plantenverspreidingsecologie & Natuurbescherming Merel Soons die enthousiast is over het deltaplan en het feit dat de UU een steentje wil bijdragen.

01-10-2020 UU BioCliVE Bericht op website UU voor filantropische bijdragen met Merel Soons, Ecology and Biodiversity. Sinds 2017 staan er 352 bakken met 1.000 liter grond in de Botanische Tuinen. Het project, uniek in de wereld, is gefinancierd door vermogensfondsen zoals het K.F. Hein Fonds en met giften van alumni bij de Doorgevencampagne van 2019 van het Utrechts Universiteitsfonds.

01-10-2020 Future of the forests Lezing via livestream door Edwin Pos, Ecology and Biodiversity.

30-09-2020 Planetary health a recipe for resilience In Depth artikel op UU.nl met Merel Soons, Ecology and Biodiversity. The global food system is not future proof. The mantra of maximizing yield per acre at the expense of everything else has exhausted our soils and decimated the biodiversity of the ecosystems we depend on for our food. We are literally eating away the health of our planet. This is how a team of food scientists in Utrecht want to turn homogenized landscapes into mosaics that breath and bustle with life, making our food chain resilient, one seed at a time.

01-09-2020 Biodiversiteit, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Radiofragment in 'Fris!' van NPO Radio 1 met George Kowalchuk, Ecology and Biodiversity. Bijna 70 procent van alle diersoorten op aarde zijn in de afgelopen halve eeuw uitgestorven, door toedoen van de mens. George Kowalchuk, hoogleraar Ecologie & Biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht, geeft duiding.

01-08-2020 Duodirectie heeft nieuwe plannen voor de Botanische Tuinen Interview op Duic.nl met Edwin Pos, Ecology and Biodiversity. De Botanische Tuinen heeft een nieuwe directie. Voor het eerst is dat een duo: Edwin Pos en Fenna Hanraets. Hun ambitie is om de universitaire tuinen verder uit te bouwen tot kennisinstituut en ze toegankelijker te maken voor een breder publiek.

01-06-2020 Biology is Everywhere symposium ‘Biodiversity, conservation and restoration’ Symposium van Departement Biologie, Universiteit Utrecht met Merel Soons, Ecology and Biodiversity. This symposium explains why biodiversity is of critical importance to humanity in a world of global change, what conservation can do to preserve it, and will introduce you to the national Deltaplan Biodiversity Restoration.

01-05-2020 Life on land: one large interconnected ecosystem of flora and fauna Artikel in VSNU Magazine met Merel Soons en Yann Hautier, Ecology and Biodiversity. In de Botanische tuin in Utrecht staan honderden containers achter de kassen. In deze containers bootsen plant- en bodemecologen natuurlijk grasland na en onderzoeken op die manier het effect van een veranderend klimaat in combinatie met het verlies van biodiversiteit.

01-05-2020 Life on land: one large interconnected ecosystem of flora and fauna Artikel op Nieuwspagina op UU site     Merel Soons, Ecology and Biodiversity. The Botanic Gardens at Utrecht University are more than just a place where people can gawk at pretty plants and flowers; it is also a test garden for Utrecht’s scientists.

01-04-2020 Leven op het land Artikel met Merel Soons, Ecology and Biodiversity. Duurzaam en zorgvuldig gebruik maken van onze aarde. Dat is het doel van Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG) 15: Leven op het Land. Verantwoordelijk beheer van onze aarde en haar ecosystemen is van groot belang voor een duurzame toekomst. De Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor alle SDGs, zo ook voor SDG 15: Leven op het Land. Daarom werken de universiteiten hard aan een wereld waarin verantwoordelijk en duurzaam wordt omgegaan met de aarde. Met ons wetenschappelijk onderzoek dragen wij bij aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdaging met nationale én internationale impact.

01-02-2020 Wetenschapsknooppunt vlog met Edwin Pos, Ecology and Biodiversity. Vlog voor wetenschapsknooppunt (Universiteitsmuseum Utrecht).

01-02-2020 Politiek café over stikstof Mariet Hefting, Ecology and Biodiversity. Dr. ir. Mariet Hefting, universitair hoofddocent Ecologie en biodiversiteit, geeft een korte lezing in Politiek Café Nieuwegein over stikstof. Wat is het precies, waarom is het een probleem, wat is er al merkbaar en wat gebeurt er als er geen maatregelen worden getroffen?

01-01-2020 Expertbijeenkomsten monitoring veenweide Expertbijeenkomsten met Mariet Hefting, Ecology and Biodiversity. Bijeenkomsten zijn van doorlopende aard en vinden tot op heden plaats.