Studieprogramma

Wat ga je doen?

Studenten aan het werk in de bibliotheek

Onderwijswetenschappen duurt drie jaar. In de opleiding staan drie vaardigheden centraal: ontwerpen, adviseren en onderzoeken. In het eerste en tweede jaar volg je bijvoorbeeld cursussen over het ontwerpen van lesmateriaal en maak je een onderwijsontwerp voor een echte opdrachtgever. Je verdiept je daarbij ook in de psychologie van het leren en de rol van onderwijstechnologie.

In het eerste en tweede jaar leer je ook over het functioneren van organisaties en hoe je kan zorgen voor ontwikkeling en verandering in organisaties. Je verdiept je in het leren van individuen, maar ook van groepen binnen een organisatie en je doet opdrachten die bijvoorbeeld gaan over het bereiken van een verandering in een organisatie.

In de opleiding is er ook aandacht voor het doen van onderzoek en het kritisch analyseren en gebruiken van onderzoek. Je leert over het opzetten en uitvoeren van onderzoek. Onderwijswetenschappers maken gebruik van kwantitatieve (bijvoorbeeld toetsen of vragenlijsten) en kwalitatieve gegevens (bijvoorbeeld interviews). Je leert hoe je deze gegevens analyseert en hieruit conclusies kunt trekken. Er is veel aandacht voor het analyseren van onderzoek en hoe je onderwijsonderzoek kunt gebruiken om beslissingen te nemen over veranderingen in leren en onderwijs.

In vooral het tweede en derde studiejaar is er veel keuzeruimte. Je kunt dan bijvoorbeeld een minor doen. Een minor is een soort vakkenpakket van cursussen van een andere opleiding. Hiermee kun je je verbreden of specialiseren. Studenten Onderwijswetenschappen volgen bijvoorbeeld geregeld een minor orthopedagogiek, bestuurs- en organisatiewetenschappen of arbeids- en organisatiepsychologie. Op deze manier kun je je eigen interesse volgen!

Welke vakken krijg je?

Goed om te weten

Major en profileringsruimte

De opleiding Onderwijswetenschappen bestaat uit twee delen:

  • Major: hoofdrichting met verplichte en keuzevakken binnen de opleiding (driekwart van je studie).
  • Profileringsruimte: deze ruimte kun je vrij invullen naar eigen ambitie en interesse. Hiermee kun je je profiel verbreden om voor meer masters in aanmerking te komen. Een praktijkstage, een minor en studeren aan een buitenlandse universiteit behoren ook tot de mogelijkheden.

Studielast

Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.

Verdiepen of verbreden

In de studie heb je veel keuzevrijheid. Die kun je gebruiken door je te verdiepen in een bepaald thema of door je horizon te verbreden. De volgende thema’s komen terug in de keuzeruimte

  1. Microniveau van de onderwijswetenschappen: leren, onderwijs ontwerpen, ontwikkeling, pedagogische vraagstukken, taalonderwijs en taalverwerving
  2. Mesoniveau van de onderwijswetenschappen: leren in organisaties, (onderwijs)beleid, organisatiepsychologie
  3. Macroniveau van de onderwijswetenschappen: onderwijsbeleid internationaal, beleids- en evaluatieonderzoek
  4. Onderzoeksvaardigheden en academische vaardigheden: specialiseren in onderzoek doen, Engelse academische schrijfvaardigheden

Werkvormen en zelfstudie

De meeste vakken bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges. In het hoorcollege wordt de theorie besproken. In werkgroepen ga je aan de slag met het toepassen van deze theorie in de praktijk. Bij de meeste vakken krijg je in ieder geval een schriftelijk tentamen. De praktische opdrachten waaraan je werkt in de werkcolleges worden getoetst aan de hand van een schriftelijk onderzoeksrapport, verslag of artikel. De colleges zijn voor 90% in het Nederlands. Van de literatuur is ongeveer 90% in het Engels. Samen studeren of werken aan een opdracht komt regelmatig voor bij Onderwijswetenschappen. Speciaal hiervoor zijn er in het Utrecht Science Park diverse locaties en studielandschappen waar je dit kunt doen.

Groepsgrootte

Er zijn gemiddeld zo'n 35 studenten die jaarlijks beginnen met de opleiding Onderwijswetenschappen. In de hoorcolleges zit je dan ook met evenzoveel medestudenten. Bij een werkcollege zitten in het eerste jaar gemiddeld 20 studenten.

Studiebegeleiding

Bij Onderwijswetenschappen kun je tijdens je studie rekenen op goede begeleiding en persoonlijk advies. Wij hebben diverse medewerkers, zoals tutoren, studentmentoren en studieadviseurs die je ondersteuning bieden bij studiegerelateerde zaken. Maar ook bieden zij begeleiding en advies bij zaken die niet direct met je opleiding te maken hebben.

Deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te volgen: in plaats van twee vakken met een studiebelasting van 40 uur per week, volg je één vak per blok met een studiebelasting van 20 uur per week. Deeltijdonderwijs betekent echter geen avondonderwijs. Alle vakken uit het bacheloraanbod van de opleiding Onderwijswetenschappen worden overdag aangeboden. Meestal heb je op meerdere dagen onderwijs (hoorcollege op de ene dag en een werkgroep op een andere dag). Als je de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen in deeltijd wilt gaan volgen, adviseren we je contact op te nemen met één van de tutoren van de opleiding voor het maken van een goede studieplanning.

Neem voor vragen contact op met Daniëlle Vlaanderen (D.Vlaanderen@uu.nl) of stuur een mail naar owwinfo@uu.nl.

Bindend studieadvies (BSA)

Aan het eind van het eerste studiejaar ontvangt elke student een bindend studieadvies (BSA). Je moet minstens 45 studiepunten van de bachelor Onderwijswetenschappen behaald hebben om door te mogen gaan met je studie.